Standpunten

Zoeken

Meer betaalbare en sociale woningbouw

Betaalbare woningen zijn steeds schaarser. Het aantal sociale woningen in Gouda ligt onder het afgesproken niveau van 30%. Wachtlijsten lopen op en de uitstroom uit maatschappelijke opvang stokt. De PvdA Gouda wil structureel meer sociale en betaalbare woningbouw.

Lees verder