02. Werk en inkomen

De PvdA streeft naar een arbeidsmarkt waar er voor iedereen een plek is. Iedereen heeft recht op werk op zijn of haar niveau: soms is dat werken op de dagbesteding, bij het sociaal werkbedrijf Promen, in een publieke baan of het omscholingsprogramma. De gemeente geeft als werkgever natuurlijk het goede voorbeeld.

De coronacrisis heeft voor velen duidelijk gemaakt hoe onzeker hun baan en inkomen kunnen zijn. De kwetsbare positie van zzp’ers en mensen met een tijdelijk of nulurencontract op de arbeidsmarkt zijn symptomen van een arbeidsmarkt die niet meer goed functioneert. Daar gaat winstbejag ten koste van goede werkverhoudingen en blijven kansen op een mooiere toekomst onbenut.

Dat kan en moet anders. Iedereen verdient goed, betekenisvol werk en een rechtvaardig inkomen. Werk is meer dan alleen een inkomen. Wij zijn niet voor niets de Partij van de Arbeid: voor ons is werk de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot deelname aan de samenleving. Met werk zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen en hun talenten te ontwikkelen. Daar hoort een fatsoenlijk salaris bij met goede arbeidsvoorwaarden.

De PvdA streeft naar een arbeidsmarkt waar er voor iedereen een plek is. Iedereen heeft recht op werk op zijn of haar niveau: soms is dat werken op de dagbesteding, bij het sociaal werkbedrijf Promen, in een publieke baan of het omscholingsprogramma. De gemeente geeft als werkgever natuurlijk het goede voorbeeld.

Jongeren met een migratieachtergrond hebben, ook bij gelijke opleiding, beduidend slechtere kansen. Dat vinden wij niet acceptabel. Een proef met anoniem solliciteren is het proberen waard. Dat doen we samen met het onderwijs, de ondernemers en de buurgemeenten in de regio.

Een nieuwe kans

Ook als het hebben van een baan (even) niet lukt, zorgen we dat mensen op een andere manier volwaardig mee kunnen doen. Uitkeringen bieden in moeilijke tijden bestaanszekerheid. Daar staat de PvdA pal voor. Gouwenaars die een uitkering ontvangen doen graag iets terug voor de Goudse samenleving in de vorm van vrijwilligerswerk of mantelzorg. Daarbij is maatwerk leidend. Geen tegenprestatie om de tegenprestatie, maar wel een taak die de mensen verder helpt naar werk.

Het potentieel dat Promen biedt voor de (her)instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kan beter worden benut. Ook als het werk in bepaalde sectoren nog niet rendabel is, biedt werk meer perspectief dan een uitkering. De oprichting van de sociale coöperatie Een Nieuwe Kans is heel waardevol gebleken. Daarbij krijgen Gouwenaars met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle ontplooiingskans door vaardigheden te ontwikkelen en een netwerk op te bouwen. We willen ook kijken naar de mogelijkheden om al dan niet tijdelijk werk in te zetten ter ondersteuning van sportverenigingen en hun vrijwilligers. Bijscholing, herscholing, omscholing en activering zijn in de komende periode belangrijker dan ooit.

Fatsoenlijke banen moeten er zijn voor mensen met een forse arbeidsbeperking en mensen die om andere redenen niet mee kunnen komen in de race naar steeds betere economische prestaties. Dat verlangen we van ons sociaal werkbedrijf. Iedereen verdient kansen om mee te kunnen doen.


Voor ons als Partij van de Arbeid is werk de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot deelname aan de samenleving. De PvdA werkt aan:

  • Werkgevers moeten zorgen dat ook jongeren met een migratieachtergrond aan de bak komen voor een baan of stageplek. De gemeente maakt daar een hard actiepunt van.
  • Sociale ontwikkelingsorganisaties zoals Promen en De Nieuwe Kans krijgen meer ruimte om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Maar ze bieden ook fatsoenlijk werk voor degenen voor wie de arbeidsmarkt (te) ver weg is.
  • De gemeente stimuleert mensen die geen werk hebben om tijdelijk vrijwilligerswerk te doen. Daarbij staat de vergroting van de kans op een baan centraal.

Dat zijn onze beloften voor de komende jaren.