Algemene Leden Vergadering
ALV / Ledenbijeenkomst
Overig

Algemene Leden Vergadering

Tijdens deze Algemene Leden Vergadering stellen we het verkiezingsprogramma 2022 vast.

1 november 2021 20:00 tot 22:00
Details bekijken
Algemene Leden Vergadering
ALV / Ledenbijeenkomst
Overig

Algemene Leden Vergadering

Tijdens deze Algemene Vergadering moeten we de begroting voor 2022 goedkeuren. Tevens keuren we de kandidatenlijst voor de #GR2022 vast.

22 november 2021 20:00 tot 22:00
Details bekijken