Algemene Leden Vergadering
ALV / Ledenbijeenkomst
Overig

Algemene Leden Vergadering

Nader te bepalen, afhankelijk van de corona maatregelen

Tijdens deze ALV praten we de afdeling bij over de politieke stand van zaken binnen onze gemeente.

21 juni 2021 20:00 tot 22:00
Details bekijken
Algemene Leden Vergadering
ALV / Ledenbijeenkomst
Overig

Algemene Leden Vergadering

Tijdens deze ALV leveren we de eerste versie van het verkiezingsprogramma voor de #GR2022.

27 september 2021 20:00 tot 22:00
Details bekijken
Algemene Leden Vergadering
ALV / Ledenbijeenkomst
Overig

Algemene Leden Vergadering

Tijdens deze Algemene Leden Vergadering stellen we het verkiezingsprogramma 2022 vast.

1 november 2021 20:00 tot 22:00
Details bekijken
Algemene Leden Vergadering
ALV / Ledenbijeenkomst
Overig

Algemene Leden Vergadering

Tijdens deze Algemene Vergadering moeten we de begroting voor 2022 goedkeuren. Tevens keuren we de kandidatenlijst voor de #GR2022 vast.

22 november 2021 20:00 tot 22:00
Details bekijken