Raadsleden

Max de Groot

Max de Groot

Fractievoorzitter

Onderwerpen: Stadsmarketing, recreatie en toerisme; Cultuur, erfgoed en monumenten; Cheese Experience; Doorontwikkeling Chocoladefabriek; Toekomstvisie; Personeel en bedrijfsvoering (incl. ICT); Gouda 2020+; Klimaat (water, groen en bodemdaling); Duurzaamheid en energie; Stedelijk beheer en mobiliteit; Natuur, milieu en dierenwelzijn; Klimaatadaptatie; Energietransitie; Algemeen bestuurlijke en juridische zaken; Communicatie.
Sophie Heesen

Sophie Heesen

Vice-fractievoorzitter, raadslid

Onderwijs; Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; Gouda750; Integraal Huisvestingsplan Onderwijs; Triple Helix agenda; Jeugd en welzijn (incl. kinderopvang); Integratie, burgerschap en diversiteit; Acquisitie HBO (zorg; ICT); Goudasfalt; Sport; SROI; Geheugen van Gouda; Bewonersparticipatie en -initiatieven; Regionale samenwerking.
Mohamed Mohandis

Mohamed Mohandis

Raadslid

Vastgoed; Woonwagens; Bouw- en woningtoezicht; Integraal Huisvestingsplan Onderwijs; Ruimtelijke Ordening en strategisch grondbeleid; Wonen en Wijkontwikkeling; Omgevingsbeleid; Modernisering Sociale Dienst; Versnelling Woningbouw; Financiën, Belastingen en Grondzaken; Economie en Werkgelegenheid; SROI; Versnellingskamer Goudse Poort; Openbare orde en Veiligheid; Middenwillens; Spoorzone Noord, Westergouwe, Zuidelijk Stationsgebied;
Ahmed el Haddaoui

Ahmed el Haddaoui

Raadslid

Onderwerpen: Maatschappelijke ondersteuning; Publieke gezondheid; Integratie, burgerschap en diversiteit; Vernieuwing sociaal domein; Werk en inkomen (Participatiewet, armoedebeleid en schuldhulpverlening); Openbare orde en veiligheid.
Johan Veld

Johan Veld

Burgerraadslid

Triple Helix agenda; Werk en inkomen (Participatiewet, armoedebeleid en schuldhulpverlening); Modernisering Sociale Dienst; Publiekszaken; Regionale samenwerking
José van Eijkelenburg

José van Eijkelenburg

Burgerraadslid

Maatschappelijke ondersteuning; Jeugd en welzijn (incl. kinderopvang); Vernieuwing sociaal domein (incl. bestuursopdracht); Duurzaamheid en energie; Bewonersparticipatie en -initiatieven; Energietransitie