Fractievoorzitter

Max de Groot

Onderwerpen: Stadsmarketing, recreatie en toerisme; Cultuur, erfgoed en monumenten; Cheese Experience; Doorontwikkeling Chocoladefabriek; Toekomstvisie; Personeel en bedrijfsvoering (incl. ICT); Gouda 2020+; Klimaat (water, groen en bodemdaling); Duurzaamheid en energie; Stedelijk beheer en mobiliteit; Natuur, milieu en dierenwelzijn; Klimaatadaptatie; Energietransitie; Algemeen bestuurlijke en juridische zaken; Communicatie.
Max de Groot

Over Max de Groot

max.degroot@gouda.nl

Geboren op 4 november 1954 in Utrecht. Ik woon sinds begin jaren 80 in Gouda, maar groeide op in Stolwijk. Ik studeerde geschiedenis in Amsterdam. Ik werk als coördinator bovenbouw en ict en als hoofd facilitaire zaken bij het Coornhert Gymnasium. Als vrijwilliger ben ik o.a. actief als voorzitter van het bestuur van het Verzetsmuseum en als lid van een klankbordgroep voor de politie. De komende 4 jaar wil ik me o.a. sterk maken dat zaken die door de gemeente zijn toegezegd ook daadwerkelijk worden aangepakt. Verder moeten de wachtlijsten in de (geestelijke) gezondheidszorg korter worden en wil ik dat Gouda cultureel nog aantrekkelijker wordt.

Contact: max.degroot@gouda.nl