Fractievoorzitter & Raadslid

Max de Groot

Commissies: Bestuur & Fysiek. Onderwerpen:
Max de Groot

Over Max de Groot

[email protected]

Biografie: Geboren op 4 november 1954 in Utrecht. Ik woon sinds begin jaren 80 in Gouda, maar groeide op in Stolwijk. Ik studeerde geschiedenis in Amsterdam. Ik werk als coördinator bovenbouw en ict en als hoofd facilitaire zaken bij het Coornhert Gymnasium. Als vrijwilliger ben ik o.a. actief als voorzitter van het bestuur van het Verzetsmuseum en als lid van een klankbordgroep voor de politie. De komende 4 jaar wil ik me o.a. sterk maken dat zaken die door de gemeente zijn toegezegd ook daadwerkelijk worden aangepakt. Verder moeten de wachtlijsten in de (geestelijke) gezondheidszorg korter worden en wil ik dat Gouda cultureel nog aantrekkelijker wordt.

Onderwerpen: Stadsmarketing, recreatie en toerisme | Cultuur, erfgoed en monumenten | vastgoed | Woonwagens | BWT (bouw- en woningtoezicht) | Gouda750: (raadsprogramma) | Integraal Huisvestingsplan Onderwijs | Cheese Experience | Doorontwikkeling Chocoladefabriek | Ruimtelijke ordening en strategisch grondbeleid | Wonen en wijkontwikkeling | Omgevingsbeleid | Versnelling Woningbouw | Spoorzone | Westergouwe | Financiën, belastingen en grondzaken | Personeel en bedrijfsvoering (incl. ICT) | Economie (vestigingsklimaat en grotere bedrijven) en werkgelegenheid | Klimaat (water, groen en bodemdaling) | Duurzaamheid en energie | Stedelijk beheer en mobiliteit | VCP | Zuidelijk stationsgebied | Algemeen bestuurlijke en juridische zaken | Communicatie | Publiekszaken | Openbare orde en veiligheid |

Contact[email protected]