Burgerraadslid

Aline Tuls

Commissie: Samenleving.
Aline Tuls

Over Aline Tuls

Biografie: Ik woon sinds de zomer van 2021 in Gouda. Ik ben beleidsmedewerker bij het ministerie van OC&W en leerkracht van een groep 3 in Goverwelle. Daarvoor werkte ik bij De Kinderombudsman en De Gelijke Kansen Alliantie.
Zolang als ik mij kan herinneren, wilde ik leerkracht worden. Ik vond het in de praktijk alleen best lastig dat het onderwijs niet alle hindernissen voor kinderen weg kan nemen, zeker niet na schooltijd. Daarom zocht ik naar andere manieren om voor meer gelijke kansen te zorgen. Ik kwam uit bij de politiek en ik geloof dat de politiek het verschil kan en moet maken voor de toekomstige generaties. De kinderen die nu opgroeien in Gouda zijn de toekomst van onze stad. Zij zijn toekomstige ondernemers, mantelzorgers, ouders, leraren, agenten en buurtbewoners. We moeten zorgen dat de Goudse kinderen een gouden toekomst te wachten staat. Deze gouden toekomst mag niet afhankelijk zijn van de wijk waarin een kind geboren wordt, het inkomen van hun ouder(s) of de hoeveelheid geluk die ze hebben. De gemeente heeft een rol in het zorgen voor gelijke kansen.

Onderwerpen: Onderwijs | Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt | | Integraal Huisvestingsplan Onderwijs | Triple Helix agenda | Jeugd en welzijn (incl. kinderopvang) | Acquisitie HBO (zorg; ICT) |  Goudasfalt | Bewonersparticipatie en -initiatieven

Contact: [email protected]