Raadslid

Ahmed el Haddaoui

Onderwerpen: Maatschappelijke ondersteuning; Publieke gezondheid; Integratie, burgerschap en diversiteit; Vernieuwing sociaal domein; Werk en inkomen (Participatiewet, armoedebeleid en schuldhulpverlening); Openbare orde en veiligheid.
Ahmed el Haddaoui

Over Ahmed el Haddaoui

ahmed.elhaddaoui@gouda.nl

Geboren op 12 december 1967 in Taza (Marokko). Sinds 1992 woon ik in Gouda. Eerst in Noord, daarna aan de Winterdijk en nu in het Leliepark. Ik werk bij jeugdbe-scherming West. Mijn hobby’s zijn vrijwilligerswerk, sporten en lezen. Ik wil me de komende vier jaar in onze mooie historische stad Gouda sterk maken om meer verbinding te creëren tussen de verschillende bevolkingsgroepen zodat we samen de handen ineenslaan om van Gouda een mooier en leefbaarder stad te maken voor alle inwoners.

Contact: ahmed.elhaddaoui@gouda.nl