11. Inclusie, emancipatie en integratie

Gouda heeft een traditie van tolerantie. De grote humanistische denkers uit Gouda, Erasmus en Coornhert, stonden pal voor tolerantie jegens de ander. Die traditie koesteren wij, juist in een tijd waarin onverdraagzaamheid en polarisatie toenemen.

Jezelf mogen zijn en je thuis voelen in je eigen buurt. Je talenten kunnen ontdekken en ontplooien. Accepteren dat niet iedereen hetzelfde is. En het vertrouwen dat iedereen in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld, dat er gelijke rechten en kansen zijn, dat je met elkaar eerlijk kunt delen in voorspoed en elkaar steunt als het tegenzit. In een vrije samenleving, die door diversiteit en veelkleurigheid gekenmerkt wordt, is de behoefte aan verbinding groot en is er geen ruimte voor discriminatie en racisme. We willen dat iedereen zichzelf kan zijn en dat het niet uitmaakt wat je geslacht, geaardheid of geloof is. Of je vrouw, man, gekleurd, hetero, homo, trans of queer bent. Moslim, christen, humanist of agnost. Iedereen mag trots zijn op wie die is.

Dus vier de eenheid

die je in onze verschillen ziet

Dat wat zich niet laat vangen

Is wat ons het meeste biedt

Peter Noordhoek, stadsdichter Gouda, bij het hijsen van de regenboogvlag

Gouda heeft een traditie van tolerantie. De grote humanistische denkers uit Gouda, Erasmus en Coornhert, stonden pal voor tolerantie jegens de ander. Die traditie koesteren wij, juist in een tijd waarin onverdraagzaamheid en polarisatie toenemen.

De waarden van vrijheid, diversiteit en tolerantie horen zeker ook thuis in ons politiekorps, in de sportclub, in de gemeentelijke organisatie en op onze scholen. Waar je ongeacht de overtuiging van je school jezelf moet kunnen zijn en je veilig voelen. De PvdA staat pal voor de vrijheid van godsdienst en streeft tegelijk naar emancipatie, gelijkwaardigheid en de vrijheid van mensen die afscheid nemen van hun geloof.

Actie voor acceptatie
We willen dat de gemeente hierin een voorbeeldfunctie vervult. LHBTIQ+-acceptatie is het uitgangspunt. In de eigen organisatie en naar buiten. In haar uitingen straalt de gemeente diversiteit uit en is neutraal in haar aanspreekvormen. De Regenboog-charters worden onderschreven. De gemeente durft permanent en actief tegen intolerantie in te gaan. We vragen de gemeente om de aangiftebereidheid te stimuleren wanneer het fout gaat. De politie en het Openbaar Ministerie moeten deze aangiften serieus nemen. Ondersteuning door Roze in Blauw, de LHBTI-sensitieve organisatie binnen de politie, wordt door de LHBTIQ+-gemeenschap als een belangrijke aanvulling op de dienstverlening beschouwd.

De Regenboogvlag mag met recht en rede trots wapperen voor het Huis van de Stad. Als dat nodig is maakt de gemeente met werkgevers, onderwijs, politie, maatschappelijke organisaties en uitgaansgelegenheden afspraken om discriminatie tegen te gaan en acceptatie te bevorderen.

Inburgering
Vluchtelingen leven vaak in erbarmelijke omstandigheden. We mogen daarvan niet wegkijken. Politieke en humanitaire vluchtelingen zijn welkom in Gouda. Dat kan in een AZC. Natuurlijk nemen we zorgen van omwonenden serieus, maar we blijven een tolerante stad. Statushouders moeten zo snel mogelijk worden opgenomen in de Goudse samenleving. De nieuwe inburgeringswet biedt kansen om nieuwkomers beter op te vangen. We bevorderen actief burgerschap en taalonderwijs voor hen. Werken en de taal leren kunnen worden gecombineerd; de directe toegang tot arbeidsmarkt en/of scholing brengt mensen met elkaar in contact. Van nieuwkomers verwachten we wat we van elke Nederlander verwachten: dat zij zich gedragen als verantwoord lid van de samenleving en respect tonen voor de vrijheden en grondrechten van anderen.

Mensen met een beperking
Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking/handicap wordt door onze gemeente onverkort toegepast en actief ingevuld. Het gaat om toegankelijkheid in de breedste zin van het woord van gemeentelijke gebouwen, (openbaar) vervoer, infrastructuur, informatie en dienstverlening. Bij de inrichting van de openbare ruimte, de terrassen en openbare gebouwen houden we meteen rekening met mensen met een beperking.


We kiezen voor een samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn en het niet uitmaakt wat je geslacht, geaardheid of geloof is. Daarom wil de PvdA dit:

  • De gemeente onderschrijft de Regenboog-verklaringen en neem openlijk afstand van uitingen van racisme, xenofobie, machtsmisbruik en discriminatie.
  • Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking/handicap wordt door onze gemeente toegepast en actief ingevuld.
  • De openbare gebouwen, het vervoer (openbaar en collectief vraagafhankelijk), maar ook informatie en dienstverlening moeten toegankelijk zijn voor met mensen met een beperking.
  • Vluchtelingen van een humanitaire ramp en politieke vluchtelingen vinden een gastvrij onthaal in onze tolerante stad.

Dat zijn onze beloften voor de komende jaren.