Wat heeft onze fractie in februari aan de orde gesteld en bereikt

6 maart 2023

Geluid en fijnstof problematiek rondom de A12
Op ons initiatief stelden de Statenleden Willem Minderhout (PvdA) en Robert Klumpes (GroenLinks) vragen over de overlast situatie A12 aan de Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland, nadat wij dat al eerder in Gouda deden. Gedeputeerde Staten heeft ondertussen net als Gouda de vragen beantwoord. Gedeputeerde Staten biedt aan om hun kennis en kunde op het gebied van geluidsoverlast ter beschikking te stellen. In ieder geval leiden de antwoorden op onze vragen nog niet tot een oplossing van het probleem. Naar aanleiding van de beantwoording van onze vragen zal onze fractie bezien welke vervolgstappen wij nog kunnen ondernemen om het probleem van de geluidsoverlast van de A12 terug te dringen. Een van de opties zou het laten doen van een eigen geluidsonderzoek door  Gouda en Bodegraven Reeuwijk samen met de provincie kunnen zijn.

Rustig sporten zonder overlast van pottenkijkers
Het Mulier instituut heeft onderzocht waarom de doelgroep van meisjes tussen de 12 en 18 jaar met een bi-culturele achtergrond zo weinig sport in vergelijking met autochtone leeftijdsgenoten (40% in vergelijking tot 76%). Uit het onderzoek blijkt dat deze groep meisjes zich niet veilig voelt als er mannen aanwezig zijn in de ruimtes waar zij willen sporten. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft onze fractie aan het college gevraagd hoe de situatie in Gouda is. Als PvdA Gouda streven wij naar een veilig sportklimaat in Gouda, een sportklimaat waarin je onafhankelijk van je achtergrond, geloof of levensovertuiging kunt sporten in een omgeving die bij jou past. Wij zijn in afwachting van de reactie van het college.

Hieronder zijn onze vragen naar aanleiding van bovenstaande bericht opgenomen. De vragen hebben wij breder getrokken dan alleen meisjes met een bi-culturele achtergrond, immers wat ons betreft moet elk meisje veilig kunnen sporten, bi-cultureel of niet:

Vernielingen bij moskee Nour
Naar aanleiding van de vernielingen bij moskee Nour hebben wij het Goudse college gevraagd te onderzoeken of er sprake is van een (racistisch)patroon. Mede omdat wij de afgelopen jaren ook andere incidenten hebben gezien. Bijvoorbeeld eerdere brandstichting bij moskee in aanbouw Assalam, dreigbrieven richting moskeeën en andere incidenten bij andere moskeeën in onze stad. Op basis van deze incidenten, die in onze ogen mogelijk op een patroon kunnen wijzen, willen wij onderzocht hebben of er mogelijk racistische motieven ten grondslag liggen aan deze gebeurtenissen. De PvdA Gouda is van mening dat iedereen veilig zijn of haar geloof moet kunnen belijden. Daarom vragen we ook of de beveiliging van moskeeën verbeterd moet worden.

 Vragen over cash betalingen in Gouda
In de afgelopen weken heeft RTL nieuws in één van haar uitzendingen aandacht besteedt aan de mogelijkheid om met cash geld te betalen. Daarbij constateert RTL Nieuws dat sommige winkels, waaronder ook apotheken, geen cashgeld meer willen accepteren. Het gevolg daarvan is volgens RTL Nieuws dat het voor sommige ouderen in onze samenleving lastig is om boodschappen en medicijnen te kopen.

Wij staan voor inclusiviteit van alle groepen in onze samenleving, waarbij iedereen zo lang als mogelijk zelfredzaam moet kunnen zijn. Daarbij hoort ook het kunnen betalen met contant geld. Immers niet alleen voor ouderen is dit van belang, maar ook voor andere groepen is het belangrijk om met contant geld te kunnen betalen. Daarom stelden wij naar aanleiding van de berichtgeving van RTL Nieuws vragen aan het Goudse college over de situatie hierover in Gouda.

Hieronder zijn onze (technische) vragen en de antwoorden van het college opgenomen:

  • Vraag 1: Is het bekend of de situatie zoals gemeld bij RTL Nieuws dat er winkels zijn die geen cash geld meer willen accepteren zich ook in onze stad voordoet?
    Antwoord: Nee, het is niet bekend of er in Gouda winkels zijn waar je niet met cash kunt betalen.
  • Vraag 2: Is het bekend of specifiek zich dit probleem voordoet bij bijvoorbeeld de Goudse apotheken of andere met name voor ouderen belangrijke winkels?
    Antwoord: Navraag bij de apotheek in de binnenstad leert dat je bij apotheken in Gouda zowel met cash als met de pinpas kunt betalen.
  • Vraag 3: Is er duidelijkheid of het “Convenant Contant Geld” bij de vertegenwoordigers van de Goudse ondernemers/winkeliers bekend is?Antwoord: Het convenant is bekend bij het bestuur van SBG, maar niet bij de ondernemers en winkeliers. Naar aanleiding van de berichtgeving van RTL Nieuws zal dit convenant bij de leden onder de aandacht worden gebracht.
  • Vraag 4: Accepteert de gemeente Gouda nog cash betalingen?
    Antwoord: Ja, bij de servicebalie op het gemeentehuis is het mogelijk om met cash te betalen voor bijvoorbeeld een paspoort.

Ook het Gouds Dagblad ad onder meer aandacht voor dit probleem. Zie: Gouds Dagblad | PvdA vraagt: : Accepteert de gemeente Gouda nog cash betalingen?

Privatiseren openbaar vervoer was een fout

In het AD van 25 februari stond een opiniestuk van onze fractievoorzitter Max de Groot samen met Statenlid PvdA Zuid-Holland Willem Minderhout en Sandro Kovačić fractievoorzitter PvdA-GroenLinks Krimpenerwaard, waarin zij pleiten voor het nationaliseren van de NS en het op regionaal niveau organiseren van gratis busvervoer voor burgers met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm die de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt tijdens de daluren. Hieronder het betreffende artikel:

Doneerringen in Gouda

Naar aanleiding van vragen die wij stelden, is in februari een proef met doneerringen in onze stad gestart. De bedoeling is dat mensen die hun plastic flesje of blikje op straat kwijt willen, zij dit niet in een afvalbak deponeren, maar in een ring die aan de afvalbakken is bevestigd.  Dat biedt de mogelijkheid dat een stadgenoot het betreffende flesje of blikje makkelijk mee kan nemen voor het innen van het statiegeld. De proef gaat in ieder geval 8 weken duren.

Vluchtelingen debat RTV Gouwestad
In februari heeft RTV Gouwestad een uitzending gewijd aan de vluchtelingenproblematiek in onze stad. In het programma komen vluchtelingen en een vertegenwoordiger van Vluchtelingenwerk aan het woord, maar was er ook een debat tussen onze fractievoorzitter Max de Groot en de fractievoorzitter van de VVD Kevin de Jonge. Onze fractie heeft zich altijd positief opgesteld ten aanzien van het opvangen van vluchtelingen in onze stad. De COA boot zal binnenkort verdwijnen en de vluchtelingen zullen ondergebracht worden in de Molenwiek locatie.

De uitzending van het programma is vanaf maandag 13 maart via RTV Gouwestad te bekijken

Ons burgerraadslid Remco Belonje te gast bij het radioprogramma Machiavelli
Deze maand was ons burgerraadslid Remco Belonje te gast bij het politiek praatprogramma van RTV Gouwestad. Waarom Remco voor de politiek en specifiek voor de PvdA heeft gekozen is een van de onderwerpen van gesprek. U kunt het hele gesprek beluisteren via deze link: Gouwestad Radio Podcast

Energietoeslag voor studenten
Wij stelden aan het college vragen over het verstrekken van de energietoeslag aan studenten in onze stad. Wat ons betreft moet dat echt gebeuren. En uit de antwoorden blijkt dat dat gelukkig ook het geval is. Net als andere inwoners van onze stad kunnen zij indien zij niet in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag 2023 maar wel met hoge energiekosten te maken hebben, hiervoor een beroep doen op de bijzondere bijstand.