05. Verkeer

Wij willen dat voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer meer ruimte krijgen ten opzichte van auto’s. Meer aparte fietspaden en doorgaande fietsroutes. Initiatieven voor deelfietsen moeten door de gemeente worden ondersteund. Voetpaden moeten veilig en breed genoeg zijn voor rolstoelen en rollators. De gemeente moet de trottoirs en fietspaden beter onderhouden.

Gouda is een compacte stad met een middeleeuws centrum. De verkeersintensiteit neemt toe. Op veel plaatsen in de stad is de drukte te merken en zijn keuzes nodig om te zorgen dat alles in goede banen blijft lopen. Een aantal van die keuzes zijn recent vastgelegd in het Verkeerscirculatieplan. De PvdA steunt dat plan.

Wij willen dat voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer meer ruimte krijgen ten opzichte van auto’s. Meer aparte fietspaden en doorgaande fietsroutes. Initiatieven voor deelfietsen moeten door de gemeente worden ondersteund. Voetpaden moeten veilig en breed genoeg zijn voor rolstoelen en rollators. De gemeente moet de trottoirs en fietspaden beter onderhouden. Fietspaden moeten veiliger worden door, waar dat mogelijk is, het verwijderen van hoge (stoep)randen en het markeren met reflecterende belijning of een andere soort steen. Verkeerslichten moeten gunstiger afgesteld zijn voor fietsers en voetgangers.

Rond scholen is verbetering van de verkeersveiligheid nodig. We zijn voor schoolstraten waar, in ieder geval op tijden dat de scholen beginnen en uitgaan, auto’s worden geweerd.

De binnenstad moet autoluw zijn. We bevorderen het gebruik van elektrische deelauto’s door daarvoor meer parkeerplaatsen beschikbaar te stellen tegen een gereduceerd tarief. Er moeten op korte termijn meer laadpalen komen. Voor de iets langere termijn houden we rekening met de komst van auto’s op groene waterstof.

Binnen onze gemeente wordt 30 km per uur de norm; alleen op wegen waar het veilig en verantwoord kan mag 50 km per uur worden gereden. Dat scheelt ook in de geluidsoverlast. Wij zetten ons in voor een betere geluidswering bij de A12 en andere lawaaiige wegen.

Openbaar vervoer
De PvdA blijft pleiten voor de komst van een station bij Westergouwe: ‘station Gouweknoop’.

Bij de provincie Zuid-Holland, opdrachtgever voor ons regionale openbaar vervoer, blijven we ons hard maken voor een goed netwerk van bussen in Gouda, ook in de avonduren.

De afstanden tussen bushaltes zijn soms erg groot voor mensen die minder goed ter been zijn. We zetten ons in bij de provincie om die afstanden te verkleinen, zeker in de buurten waar veel ouderen wonen.

Sommige reizigers hebben moeite met de kaartautomaten en hebben behoefte aan persoonlijke dienstverlening. Daarom blijven we bij de NS zeuren om terugkeer van de ticket- en servicebalie, net zo lang totdat die er weer is.


In onze compacte stad leidt steeds intensiever worden verkeer tot knelpunten. Keuzes zijn nodig. Deze keuzes maakt de PvdA:

  • Voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte.
  • De gemeente bevordert fietsers ten opzichte van auto’s, maar elektrische auto’s worden gestimuleerd ten opzichte van benzine en diesel. Er komen snel meer laadpalen.
  • De verkeersveiligheid moet beter, vooral rond scholen.
  • De binnenstad moet autoluw zijn. 30 km per uur wordt de norm in de stad.
  • De ticket- en servicebalie van de NS moet terugkeren op het station.

Dat zijn onze beloften voor de komende jaren.