03. Nieuwe economie

Ondernemers verdienen meer vrijheid in het ondernemen en in hun openingstijden. Soms zijn regels nodig, maar we staan er voor open om er met een stofkam doorheen te gaan. Waar dat mogelijk is helpt de gemeente een handje, bijvoorbeeld met tijdelijk een soepeler vergunningverlening voor evenementen en initiatieven. De grotere terrassen op de Markt zijn een succes. Dit alles in een goede samenwerking tussen gemeente, ondernemers en omwonenden.

Economie staat niet op zichzelf. Steeds duidelijker wordt dat wat en hoe wij produceren en consumeren tegen de grenzen aanloopt van wat onze aarde kan verdragen. De uitputting van grondstoffen, de vervuiling van de grond, de lucht en het water, en de terugloop van groen en natuur; het zijn allemaal ontwikkelingen waar we ook in ons mooie Gouda steeds meer van gaan merken. Dat raakt de economie. Daarom moeten we, niet alleen op wereldschaal en landelijk, maar ook regionaal en lokaal werken aan een nieuwe economie. Een nieuwe economie, waarin we allen een goede en eerlijke boterham kunnen verdienen, terwijl we de grenzen van mens, dier en aarde respecteren.

“In plaats van economieën die moeten groeien, of ze ons nu wel of niet doen gedijen, hebben we economieën nodig die ons laten gedijen, of ze nu wel of niet groeien.” Kate Raworth, hoogleraar economie en schrijfster van The Donut Economy.

Leegstand in het winkelgebied in de binnenstad is een permanent aandachtspunt. Door de opkomst van het online shoppen is het winkelaanbod blijvend veranderd. De verwachting dat de detailhandel en de horeca na de crisis weer helemaal zullen opkrabbelen en op de oude voet verder kunnen gaan, lijkt onrealistisch. De PvdA zoekt naar oplossingen die de binnenstad aantrekkelijker maken, zoals de combinatie van wonen en werken. Er is al zeker succes geboekt met het wonen boven winkels, waardoor winkelstraten ’s avonds levendiger zijn geworden. En veel puien zijn opgeknapt.

Een duwtje in de rug voor de kleine zelfstandige ondernemers
Ondernemers verdienen meer vrijheid in het ondernemen en in hun openingstijden. Soms zijn regels nodig, maar we staan er voor open om er met een stofkam doorheen te gaan. Waar dat mogelijk is helpt de gemeente een handje, bijvoorbeeld met tijdelijk een soepeler vergunningverlening voor evenementen en initiatieven. De grotere terrassen op de Markt zijn een succes. Dit alles in een goede samenwerking tussen gemeente, ondernemers en omwonenden.

Toerisme is in de loop der jaren steeds belangrijker geworden voor onze stad. Gouda is in binnen- en buitenland een sterk merk. Net zoals wij graag andere steden bezoeken, zo zijn we gastvrij voor bezoekers en gunnen we de gemeente, inwoners en ondernemers hun inkomsten.  Wel waken we voor een overvloed aan toeristen. Daarom moet de registratieplicht worden gehandhaafd. Overlast moet voorkomen worden. Als dat nodig is, moet toezicht worden uitgebreid. We bewaren de balans tussen leefbaarheid en de economische betekenis.

Een nieuwe economie is ook een circulaire economie.
We streven ernaar dat al het afval hergebruikt wordt. Daarom scheiden onze inwoners plastic, metaal en drinkpakken, glas, papier, groente, fruit en tuinafval en restafval. Maar geen enkele oplossing is voor de eeuwigheid. De techniek schrijdt voort en inmiddels kunnen machines beter dan 15 jaar geleden afval nascheiden. Voor de dichtbevolkte wijken van onze gemeente kan dit op termijn een betere oplossing zijn, zeker daar waar ondergrondse containers niet tot de mogelijkheden behoren. Onderzoek moet uitwijzen of dat verstandig en haalbaar is. Dat onderzoek kijkt niet alleen naar de techniek, maar ook naar de bekostiging. Hoe dan ook, ons doel is helder: Gouda moet schoner en het hergebruik van afval moet omhoog. 

De duurzaamheidsdoelen als kompas
Op weg naar een sociale en duurzame economie zijn de Sustainable Development Goals[1], oftewel de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties, leidend. Daarin gaan bijvoorbeeld het bevorderen van economische groei hand in hand met waardig werk, het verminderen van ongelijkheid en een verantwoorde productie en consumptie. En het stimuleren van industrie, infrastructuur en innovatie is gekoppeld aan de ontwikkeling van duurzame steden, groene en betaalbare energie en het beschermen van ecosystemen en biodiversiteit. Van de PvdA mag je verwachten dat we de realisering van die doelstellingen dichterbij brengen.

Voor Gouda betekent dat bijvoorbeeld dat we sociaal en duurzaam ondernemen stimuleren door het actief adviseren en faciliteren van ondernemers. Als ondernemers bereid zijn om te investeren in milieuvriendelijk en sociaal werkgeverschap, bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen, het gebruik van groene energie en het creëren van extra stageplekken of aannemen van herintreders, mogen zij van de gemeente verwachten om in de aanloop daarvan bij te dragen. Gouda Onderneemt, de SOG (winkeliers binnenstad) en Fairtrade Gouda zijn daarin belangrijke partners. We juichen ontwikkelingen zoals de Lange Groenendaal toe: onze trotse Fairtradestraat met veel ondernemers die duurzame producten aanbieden tegen een eerlijke prijs. En als er kansen zijn voor een tweede Fairtradestraat, dan moet de gemeente helpen die kansen te benutten.


Milieu en duurzaamheid zijn een integraal onderdeel van onze economie. Hoe wij produceren en consumeren maakt uit voor onze leefomgeving. Daarom wil de PvdA dit:

  • Ondernemers verdienen meer vrijheid in het ondernemen en in hun openingstijden, zeker na de coronacrisis. Waar dat mogelijk is helpt de gemeente een handje met een (tijdelijk) soepeler vergunningverlening voor evenementen en initiatieven.
  • Van de gemeente mag worden verwacht dat zij ondernemers helpen bij onder meer het nemen van energiebesparende maatregelen, de verkoop van biologische en vegetarische producten, het creëren van extra stageplekken en aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • De duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties, moeten zichtbaar leidend zijn in het beleid van de gemeente.
  • Toeristen zijn van harte welkom in onze stad, maar we bewaken de balans tussen leefbaarheid en economische betekenis.
  • De gemeente stimuleert uitbreiding van Fairtrade initiatieven.
  • Er moet meer afval worden hergebruikt. Dat treft, want veel te veel afval ligt in Gouda op straat. De gemeente moet nagaan wat het meeste bijdraagt aan meer hergebruik en aan een schonere stad: scheiding aan de bron of nascheiding.

Dat zijn onze beloften voor de komende jaren.


[1] Als je precies wilt weten welke de 17 doelen zijn, kijk op https://www.sdgnederland.nl .

Waar ben je naar op zoek?