14. Jong en Oud

Er zijn goede ervaringen met het gemengd wonen, dat wil zeggen ouderen en jongeren wonen samen in één complex. De jongeren helpen af en toe met een boodschap of een klusje, dat stimuleren wij.

Op diverse plaatsen in dit verkiezingsprogramma wordt gesproken over jongeren (onderwijs, milieu, jeugdhulp, democratie, werk en wonen). Dat is terecht, want jongeren zijn de toekomst. Maar het beeld van jongeren die een onbezorgde toekomst voor zich hebben, is een te romantisch beeld. Velen vragen zich af welke gevolgen de klimaatverandering zal hebben, of zij straks een goede baan krijgen en zich een woning kunnen veroorloven. Of dat zij later nog goede pensioenvoorzieningen hebben. Daarom moet hun stem goed worden gehoord. De Partij van de Arbeid hoort jongeren en geeft ze een stem.

Het is zorgelijk dat het aantal klachten van depressies en eenzaamheid onder jongeren sterk is toegenomen. De jeugdgezondheidszorg kan de toeloop niet meer aan. Van de gemeente verlangen wij dat zij zich bij de regionale GGD hard maken voor uitbreiding van de capaciteit.

Als het aan de PvdA ligt krijgen jongeren al vanaf hun 16e stemrecht. Dat kunnen we in Gouda niet regelen. Maar we kunnen wel extra goed naar hen luisteren. In onze fractie en in de gemeenteraad.

Meer dan de helft van de Gouwenaren is 50+. Al sinds de tijden van Willem Drees zorgt de PvdA voor de senioren van onze samenleving. Voor AOW en pensioen, voor (aangepaste) woningen, voor toegankelijke voorzieningen en voor goed en toegankelijk openbaar vervoer.

Het Goudse gemeenteraadslid Max de Groot (PvdA) nam het initiatief voor een condoleancebrief namens de gemeente en een nabestaandenloket. “Uit contacten met ouderen die hun partner hadden verloren, merkte ik dat zij voor allerlei vragen staan. Over hun woonsituatie, moet ik mijn sociale huurwoning uit? Of raak ik mijn woning kwijt aan de kinderen uit het vorige huwelijk van mijn overleden man? Een begrafenisondernemer kan veel vragen beantwoorden, maar deze niet.’

Het initiatief van Max is in Gouda en inmiddels ook in diverse andere gemeenten ingevoerd.

Gelukkig zijn veel ouderen in goeden doen. We leven gemiddeld langer en veel senioren hebben het financieel goed. Maar dat geldt lang niet voor iedereen. Sommigen hebben naast hun AOW slechts een klein of helemaal geen pensioen. En als je een kwetsbare gezondheid hebt en hoge kosten moet maken voor medicijnen of hulpmiddelen, kan dat fors in de papieren lopen. De PvdA vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen en de mensen met een kleine beurs moeten worden ontzien.

Gemeenten hebben de verplichting om de meerkosten als gevolg van chronische problemen en beperkingen te compenseren. De PvdA gaat zich inzetten voor een regeling ‘tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten’. Deze wordt elders al met succes toegepast.

Levensloopbestendige woningen moeten het voor ouderen mogelijk maken om langer in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven met de voorzieningen die zij nodig hebben. Gelijkvloers, of met een traplift. Drempelloos voor mensen met een rolstoel of rollator. Bij een verhuizing zouden sociale teams hulp kunnen bieden bij het uitzoeken van een verhuisbedrijf of het omzetten van de telefoon naar het nieuwe adres.

Ouderen verdienen speciale aandacht in het verkeer. Trottoirs met ongelijke tegels en opdrukkende wortels zijn buitengewoon lastige hobbels voor een rollator en mensen die slecht ter been zijn. Het onderhoud moet daarom tiptop in orde zijn. En een afstand van 400 meter naar de volgende bushalte voor velen een peulenschil, maar voor anderen bijna niet te doen. Daarom moet de gemeente bij de provincie bepleiten dat de afstand tot bushalten in buurten met veel ouderen wordt verkleind.

Er zijn goede ervaringen met het gemengd wonen, dat wil zeggen ouderen en jongeren wonen samen in één complex. De jongeren helpen af en toe met een boodschap of een klusje, dat stimuleren wij.


Jongeren en ouderen zijn speciale groepen in onze samenleving. Met hun eigen kansen en zorgen. Daarom zet de PvdA in op dit:

  • De problematiek van jongeren moet serieus genomen worden. Dat geldt voor hun kansen op een stage, een baan of goede huisvesting, maar ook voor signalen van mentale weerbaarheid en eenzaamheid. Het is de dure plicht van de politiek om goed naar hen te luisteren.
  • Gemengd wonen van jongeren en ouderen, waarin jongeren bereid zijn om af en toe een bo een klusje te doen, zijn een succes. De PvdA streeft naar meer van dat soort woonvormen.
  • Er moeten meer levensloopbestendige woningen voor ouderen komen, zodat zij langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven met de juiste voorzieningen.
  • De PvdA gaat zich inzetten voor een regeling ‘tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten’.

Dat zijn onze beloften voor de komende jaren.