09. Kunst en Cultuur

Er zijn tal van mogelijkheden om kunst en cultuur te verbinden met onderwijs. Wij verwachten van de gemeente dat zij een stimulerende rol vervult bij de samenwerking tussen scholen en cultuurinstellingen. Voor de grotere cultuurinstellingen moet het een voorwaarde zijn voor het ontvangen van een subsidie.

Kunst en cultuur raakt, verbindt, verheft, ontspant en biedt stof tot nadenken. Het gaat over wie we zijn, over onze drijfveren en over onze dromen. Daarom zijn de bibliotheek, de muziekschool, de cultuur- en poppodia, de (gemeentelijke) musea en cultuureducatie onmisbaar. Cultuur draagt in al zijn verschijningsvormen bij aan de leefbaarheid in onze stad en in de buurten.

Er zijn tal van mogelijkheden om kunst en cultuur te verbinden met onderwijs. Wij verwachten van de gemeente dat zij een stimulerende rol vervult bij de samenwerking tussen scholen en cultuurinstellingen. Voor de grotere cultuurinstellingen moet het een voorwaarde zijn voor het ontvangen van een subsidie.

Wie wij zijn
Voor de PvdA is het belangrijk dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiting van waarde is. De PvdA steunt daarom niet alleen de grote culturele pijlers van Gouda: de Bibliotheek/ Chocoladefabriek, Cultuurhuis de Garenspinnerij, Museum Gouda en de Goudse Schouwburg. Wij willen dat de gemeente meer dan ooit ook investeert in andere culturele initiatieven, podia, de (amateur) zangkoren en toneelverenigingen en evenementen. Goudasfalt, de Sint Jan, Libertum, het Filmhuis, de Cinema, de Museumhaven, enzovoorts zijn een verrijking van de stad. Maar ook in de wijken mag het bruisen.

Subsidies zijn onmisbaar. Met de GoudApot heeft Gouda een unieke formule van het toekennen van subsidies voor en door Gouwenaars. Laten we trots zijn op alle initiatieven die Gouda rijk is, want ze geven zoveel terug aan de stad en haar inwoners.


De kunst- en cultuursector is door de coronamaatregelen onevenredig hard getroffen. Hier staat de PvdA voor:

  • We helpen al die instellingen en verenigingen de komende jaren om weer het cement van onze stad te worden. Zowel de professionele instellingen als de amateurgezelschappen. De gemeente faciliteert ruimhartig de mogelijkheden (optredens, festivals, tentoonstellingen, enzovoorts) voor deze clubs om te laten zien wat ze in huis hebben en de Gouwenaars daar volop van te laten genieten.
  • De gemeente bevordert dat scholen en cultuurinstellingen leerlingen en studenten volop met kunst en cultuur kennismaken.
  • De GoudApot verdient onze waardering. Tijdelijke extra middelen helpen om na de coronacrisis kleinschalige initiatieven weer volop mogelijk te maken.

Dat zijn onze beloften voor de komende jaren.


 

Waar ben je naar op zoek?