10. Sport

Sport is ook sociale integratie, preventie van gezondheidsklachten en het tegengaan van eenzaamheid. Voor jong en oud en alles wat ertussenin zit. Daarmee levert sport een onmisbare bijdrage voor het vitaal en krachtig houden van onze lokale samenleving. Dat mag best wat kosten.

Sport is meer dan sport alleen. Wie sport is meestal gezonder en voelt zich beter. Wie lid is van een sportvereniging heeft meestal een breder sociaal netwerk dan iemand die geen lid is. Elke week staan vele vrijwilligers van verenigingen voor dag en dauw op om het beoefenen van hun sport in onze gemeente mogelijk te maken. En in de kantine en langs de lijn treffen ook mensen elkaar die niet actief een sport beoefenen.

Sport is voor iedereen
Sport is ook sociale integratie, preventie van gezondheidsklachten en het tegengaan van eenzaamheid. Voor jong en oud en alles wat ertussenin zit. Daarmee levert sport een onmisbare bijdrage voor het vitaal en krachtig houden van onze lokale samenleving. Dat mag best wat kosten.

Een aantal sportverenigingen hebben moeite om voldoende vrijwilligers op de been te brengen. Met gerichte ondersteuning van stagiairs kunnen die verenigingen worden geholpen. Samenwerking met scholen is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Topsport inspireert. Het zet vooral jonge mensen aan tot sporten en geeft hen een positief rolmodel mee. We zijn trotst op onze toppers die op landelijk en zelfs internationaal niveau presteren. Maar de PvdA zet vooral in op breedtesport en recreatie. Niet alleen op grote sporten, zoals voetbal, atletiek en hockey. Er is ook ruimte voor bijvoorbeeld jeu de boules (petanque), langlaufen en rugby. Voor voldoende uren recreatiezwemmen met voldoende voorzieningen, zoals ligweiden. En meer aandacht voor aangepast sporten voor mensen met een beperking.

Jong geleerd
… is oud gedaan. Dat geldt zeker voor sporten. Elke basisschool moet daarom een vakleerkracht bewegingsonderwijs hebben en elke leerling moet minimaal twee uur per week kunnen gymmen. Jeugdobesitas moet worden tegengegaan. Sporten vergroot de sociale samenhang. Daarom stimuleren we onze jeugd om lid te worden van een sportvereniging en bieden we ouders met een smalle portemonnee financiële ondersteuning, zodat alle kinderen kunnen meedoen. De regeling dat kinderen vanaf acht jaar die nog geen zwemdiploma hebben worden geholpen, moet in stand blijven.

De inzet van Sport.Gouda bij sport en bewegen in de buurt moeten worden voortgezet. Kinderen en jongeren zijn daarbij als doelgroep nadrukkelijk in beeld. De buurtsportcoach probeert vrijwilligers te ondersteunen, verenigingen te versterken en sport te verbinden met bijvoorbeeld onderwijs en welzijn. Sport.gouda stimuleert de deelnemers om lid te worden van sportverenigingen.

Voor sport en bewegen zijn er goede accommodaties nodig. Accommodaties moeten zo mogelijk multifunctioneel zijn en efficiënt worden gebruikt, ook door derden buiten de wedstrijd- en trainingsuren. Daar mag tegenover staan dat de gemeente de sportverenigingen voor de velden en accommodaties belast met het lage WOZ-tarief in plaats van het hoge. Zo houden de verenigingen meer geld over voor andere zaken. Bij de aanleg of renovatie van sportaccommodaties en velden kiezen we voor materialen met een lage milieubelasting. De Dick van Dijk-sporthal aan het Tobbepad is tijdelijk, terwijl het in een permanente behoefte voorziet. Ook in Westergouwe zal een permanente sporthal moeten komen. We investeren ook in voorzieningen voor individuele sport en recreatie. Denk daarbij aan wandel-, hardloop en mountainbikeroutes in de open lucht, maar ook buitenfitness of yoga in de parken.


Sport is meer dan sport alleen. Het is ook sociale integratie, preventie van gezondheidsklachten en het tegengaan van eenzaamheid. Dit wil de PvdA:

  • Wij willen dat sport een bredere functie krijgt in onze Goudse samenleving. Daar willen we meer geld voor uittrekken.
  • Scholen moeten meer bewegingsonderwijs bieden en leerlingen met verschillende sporten laten kennismaken. De gemeente faciliteert daarin.
  • Sport.gouda intensiveert de sport en het bewegen in de buurt en stimuleert dat kinderen en jongeren zich aansluiten bij een sportvereniging.
  • De gemeente moet de sportverenigingen ondersteunen bij het mobiliseren van meer vrijwilligers. Daar kunnen stagiair(e)s bij helpen. De middelen daarvoor kunnen worden vrijgemaakt door het lage WOZ-tarief te hanteren in plaats van het hoge.
  • De kleinere sporten en aangepast sporten moeten in Gouda extra promotie krijgen. Ook het bereiken van specifieke doelgroepen in bepaalde sporten moet kunnen rekenen op een steuntje in de rug.

Dat zijn onze beloften voor de komende jaren.


 

Waar ben je naar op zoek?