Wat wil de PvdA Gouda met de zogenaamde “Dark stores”

2 februari 2022

Dergelijke winkels zorgen voor flitsbezorgen in een stad.  De klant bestelt enkele boodschappen en tien minuten later worden ze bezorgd. Dit gaat uiteraard gepaard met vormen van overlast.

Concreet betekent dit veel verkeersbewegingen in de straat van vestiging en de daarbij behorende gevaarlijke situaties. Denk bijvoorbeeld aan overstekende kinderen! Maar ook diverse vormen van geluidsoverlast behoren tot de problemen. Daarnaast is het zo dat vrijwel alle flitswinkels tot de categorie “Dark stores” moeten worden gerekend. Dat betekent dat zij hun ramen in de praktijk afplakken om inkijk te voorkomen. Dit zorgt voor een onplezierig en zelfs onveilig gevoel voor bewoners.

Is er dan wel plek voor dergelijke bedrijven in onze stad?

Dat is op zich een goede vraag waarop ons antwoord is: dat het bekeken kan worden of dergelijke bedrijven een plek kunnen krijgen aan de randen van onze stad op de industrieterreinen. Maar wat ons betreft is er geen plek voor dergelijke bedrijven in onze binnenstad!