Door op 12 maart 2015

Waarom de PvdA fractie voor uitstel van het PWA-kazerne besluit is

Wij hebben de aanvullende informatie van het college dinsdag 10 maart jl. ontvangen over de herbestemming PWA Kazerne. Zoals u weet hebben drie organisaties (de Ark/El Wahda/Gemiva) het plan om hier huisvesting te betrekken voor uitoefening van hun activiteiten. Het college wil dit initiatief faciliteren en kredieten verlenen voor de school en Gemiva, zodat zij zich kunnen vestigen. De gemeente heeft huisvestingsplicht voor scholen.

In de aanvullende informatie staat dat de voorzitter van de gemeenteraad een brief van het bestuur van El Wahda heeft ontvangen, waarin wordt aangegeven dat zij bereid zijn om, omwille van draagvlak, het maximum aantal bezoekers van het te huisvesten Islamitisch Centrum substantieel te verlagen.

De fractie van de PvdA ziet dit, net als het college, als een belangrijke handreiking van het bestuur van de moskee aan diegenen die de oorspronkelijke omvang van het islamitisch centrum te groot vonden. Immers de grootschaligheid van het Islamitisch Centrum is steeds het belangrijkste issue in de discussie geweest en er is steeds gevraagd, ook vanuit verschillende raadsfracties, om vermindering van het aantal bezoekers. Dat had namelijk invloed op aspecten als verkeer, parkeren, (geluids) overlast, noodzaak bomenkap etc.

De fractie van de Partij van de Arbeid vindt dat deze handreiking ook zeker tegemoet komt aan de wensen van velen in de samenleving. Een handreiking die daarom zorgvuldig moet worden afgewogen. Daarom acht de Partij van de Arbeid het verstandig van het college om pas op de plaats te maken en rust in te bouwen. Dat is goed voor iedereen. Een nieuw proces, onder begeleiding van een onafhankelijk procesbegeleider kan bijdragen aan een breder gedragen oplossing en meer draagvlak. Op basis waarvan De Ark, El Wahda en Gemiva alsnog gezamenlijke huisvesting kunnen realiseren in de PWA kazerne.

De Partij van de Arbeid heeft er daarom voor gekozen het onderwerp PWA niet op 11 maart in stemming te laten komen, maar juist een nieuw proces in te gaan. Een proces met elkaar en niet tegen elkaar. Kortom: samen.

Wij hebben ons uitgesproken dat het plan niet op de lange baan wordt geschoven. Hier zullen wij voor waken. Niet alleen omdat de drie initiatiefnemers dit als prachtkans zien voor hun huisvestingsbehoeften, maar voornamelijk omdat de kinderen van de Ark en Gemiva al zo lang wachten op goede huisvesting!

Als fractievoorzitter heb ik bovenstaand standpunt in de besluitvormende raad uitgedragen. Ook heb ik op deze besluitvormende raad als fractievoorziter zelf, zoals vaak gebeurt, het woord gevoerd op dit dossier. Tot de besluitvormende raad was de heer Tatou woordvoerder op dit dossier. Te allen tijde heeft hij op dit dossier het fractiestandpunt uitgedragen. Nu het onderwerp nog langer op de agenda blijft van de raad, hebben we besloten dat ik op dit dossier het woord zal blijven voeren als fractievoorzitter. Er is al zoveel gebeurd op dit dossier dat wij dit als fractie een gepaste keuze vinden.

Marion Suijker, fractievoorzitter PvdA