Verslag politieke café over duurzaamheid

28 februari 2018

Gemeente en woningcorporaties kunnen het niet alleen!

Discussie over “van het gas af” in politiek café PvdA en GL.

Gemeente en woningcorporaties kunnen niet alleen Gouda van het gas af krijgen. Daarvoor is de inzet van veel bewoners, bedrijven en scholen nodig! Ook zonder hulp van de regering lukt dat niet. Dat was de voornaamste conclusie van de discussie in het door PvdA en GroenLinks over hoe Gouda duurzaam gemaakt kon worden.

Dat het onderwerp leeft in Gouda bleek uit de hoge opkomst bij de discussie op 24 februari in de Speelwinkel aan de Raam. Naast PvdA en GL waren er ook mensen uit D66 en Partij voor de Dieren en partijloze inwoners aanwezig.

Bij de aanwezigen was veel kennis en enthousiasme aanwezig om Gouda duurzaam te maken. “Onderzoek of je een lagere OZB kan heffen bij een hoger energielabel”. “Leid werklozen en scholieren op tot de nu ontbrekende duurzaamheids-technici die de nodige aanpassingen kunnen doorvoeren in woningen en gebouwen”. “Nodig bewoners uit om met ideeën en eigen ervaringen te komen om de bestaande wijken duurzaam te maken”. “Organiseer overlegtafels voor huurwoningen, koopwoningen, bedrijven, verenigingen etc.”. “Denk aan betaalbaarheid: nu profiteren alleen rijken van subsidies zoals de vergoeding voor zonne-energie”. “Met alleen het gas er af heb je nog geen duurzame stad: vergeet niet de stad groen, klimaatbestendig en herbruikbaar te maken”. “Minder FTE voor Economie en meer FTE voor Duurzaamheid bij de gemeente”. “Richt de expositieruimte in Huis van de Stad of de Stadswinkel in met een permanente expositie van duurzaamheidsmaatregelen.” “Sluit geen windmolens uit! Bij A12 is ruimte”.

Lijsttrekker Rogier Tetteroo van PvdA wil ook dat mensen met een laag inkomen mee kunnen doen met de ombouw naar aardgasloze woningen. Hogere woonlasten moeten voorkomen worden door het aanspreken van de bijzondere bijstand voor investeringen in nieuwe duurzame apparatuur, door bijv. lagere energiekosten na verbeterde isolatie en door het vullen van een Energiefonds met enkele tientallen miljoenen Euro’s. Met deze laatste kunnen corporaties aardgasloos gaan verhuren zonder hogere huur, maar ook huiseigenaren tegen gunstige voorwaarden geld lenen voor de aanpassing van hun woning. Hij pleit ook om de afgesproken pilots, die twee huurcomplexen van Mozaïek Wonen en Woonpartners van het gas af helpen, zo snel mogelijk uit te voeren. Lijsttrekster Hilde Niezen is al bezig om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen en zoekt naar samenwerkingen met woningcorporaties en nutsbedrijven om wijken van het gas af te helpen. Bedrijven komen in aanmerking voor deze transitie als ze werklozen aanstellen en bijscholen. Ze wil in 2025 de eerste wijk van het gas af hebben!

Willem van den Berge van Woonpartners en Ron de Haas van Mozaïek Wonen stellen dat de corporaties zonder hulp niet in staat zijn hun woningen van het gas af te krijgen. Zo kost het verduurzamen van één huurwoning al gauw € 60.000. Inzet van het rijk (zet de verhuurdersheffing in voor investeringen in duurzame huurwoningen), gemeente (geld), (energie-) bedrijven en huurders is daarbij nodig. Wel plaatsen ze ondertussen al flink wat zonnepanelen. Beiden willen hun kennis van duurzame woningen beschikbaar stellen voor naburige eigenaren, die zo mee kunnen doen. Gouwenaar Teun Bokhoven zit namens het bedrijfsleven aan tafel om op rijksniveau de CO2 uitstoot te beperken. Hij pleit voor een regierol van de overheid zodat mensen zich tijdig kunnen voorbereiden door bijvoorbeeld al op elektriciteit te koken. Volgens Teun kan de gemeente het beste met een strak tijdschema komen waarin staat wanneer welke wijk aardgasvrij moet worden en de vereiste investeringen beschikbaar moeten zijn. Ook vindt hij lokale overlegtafels een bijzonder goed idee. Hij stelde dat nú het moment is om door te pakken voor een aardgasloze samenleving. Bijna iedereen heeft compassie met de Groningers en niemand gunt Poetin zijn energiemacht.

Auteurs: Peter Bos & Wim Sonnemans