19. Wim Sonnemans

19. Wim Sonnemans

Over 19. Wim Sonnemans

Geboren op 2 november 1956 in Schiedam en woon nu 23 jaar in Gouda. Ik werk als adviseur kwaliteits- en kennismanagement bij het Rijksvastgoedbedrijf, dat valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanaf mijn op eigen verzoek onverkiesbare plaats wil ik mij inzetten voor het streven van de PvdA naar een samenleving met gelijke kansen voor iedereen en steun voor mensen die achterop dreigen te raken. Van bijzonder belang voor de komende vier jaar vind ik de omslag naar een groener, klimaatbestendiger en energieneutraal Gouda met minder afval en beter hergebruik van grondstoffen. En het behoud van toegankelijke en betaalbare mogelijkheden voor iedereen om met plezier en veilig te kunnen sporten en bewegen. Zelf train ik mee met de veteranen van SV Gouda, waar ik regelmatig grensrechter ben, net als bij het jeugdteam van mijn jongste zoon.