Van falende woningmarkt naar volkshuisvesting met regie overheid

2 maart 2021

Online Politiek Café met PvdA-Kamerlid Henk Nijboer

Door Wim Sonnemans (lid PvdA Gouda en PvdA-Netwerk Ruimte)
De PvdA ziet betaalbaar wonen als grondrecht voor iedereen waarvoor de overheid borg moet staan. Volkshuisvesting met regie van de overheid moet in de plaats komen van de falende doorgeschoten woning”markt” die heeft geleid tot een heuse woningnood met ellenlange wachtlijsten en uit de pan rijzende huur- en koopprijzen. Dat zei PvdA-Kamerlid Henk Nijboer (nr. 3 op de verkiezingslijst) tijdens het Politiek Café op 22 februari 2021 van PvdA Gouda in samenwerking met PvdA-Netwerk Ruimte. Dit vond wegens corona plaats in een online-uitvoering, met ongeveer 25 deelnemers.

Mohammed Mohandis (fractievoorzitter PvdA Gouda en nr. 11 op de PvdA-lijst) verkende het onderwerp “betaalbaar wonen” als moderator met Henk Nijboer, de Goudse PvdA-wethouder Rogier Tetteroo (Wonen) en Sophie Heesen (PvdA-gemeenteraadslid in Gouda en bestuurslid van de Jonge Socialisten (JS) in de PvdA). Daarbij was ruime aandacht voor de via de “chat” gestelde vragen van de deelnemers. De Goudse dichter Jeffrey van Geenen verzorgde een passende culturele omlijsting.

Een nieuwe grondpolitiek moet voorkomen dat grondeigenaren (bouw)grond onnodig lang braak laten liggen om te speculeren met grondprijzen. Over het opkopen van overtollige landbouwgrond door de overheid voor woningbouw en natuurontwikkeling zou Henk Nijboer advies vanuit PvdA-Netwerk Ruimte zeer op prijs stellen.

Het afschaffen van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties moet hen ruimte bieden om meer betaalbare huurwoningen te bouwen. De PvdA hecht belang aan gemengde buurten waarin allerlei inkomensgroepen naast elkaar wonen. Henk Nijboer onderstreepte dat nieuw te bouwen woningen op grond van het Klimaatakkoord uiteraard duurzaam en CO2-neutraal moeten zijn.

Met belastingmaatregelen wil de PvdA tegengaan dat beleggers woningen wegkapen voor de neus van woningzoekenden door over te bieden. Pandjesbazen met vijf panden of meer moeten ‘Prins Bernhard’-belasting betalen over de huurinkomsten en vermogenswinsten. Voor huisjesmelkers moet er een verhuurdersvergunning komen die wordt ingetrokken als verhuurders te hoge huren vragen of huurders slecht behandelen.

In de Goudse gemeentelijke woonvisie is een stadsbreed minimum van 33% sociale huur vastgelegd. Sophie Heesen benadrukte aan de hand van het Uitgewoond Manifest van de JS dat ook jongeren als starter zelf de keuze voor een koop- of huurwoning moeten kunnen maken.

Volgens wethouder Rogier Tetteroo is de in het PvdA-plan voor volkshuisvesting bepleite terugkeer van een minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu hard nodig om gemeenten beter te laten werken aan betaalbaar wonen als grondrecht voor iedereen.

Mohammed Mohandis bedankte Wim Sonnemans (PvdA-Netwerk Ruimte) voor de organisatie van dit online Politiek Café en de bestuursleden Fred de Mooij en Joost van Lier voor de uitstekende ICT-verzorging.