Terugblik 1 mei viering (Dag van de Arbeid)

8 mei 2022

Nadat Corona ons twee jaar ernstige beperkingen had opgelegd, konden we dit jaar weer eens ouderwets 1 mei vieren, en dat gebeurde zoals gebruikelijk in de Speelwinkel. De bijeenkomst werd geopend met een inspirerende speech van onze voorzitter, Bram van Welie. Hij stelde dat er nog steeds, en mogelijk meer dan de afgelopen jaren, behoefte is aan de traditionele sociaal-democratische waarden zoals solidariteit en maatschappelijke rechtvaardigheid.

Vervolgens werd de Internationale gezongen, en wat de stemmen mogelijk aan esthetische waarden ontbeerden, werd ruim vergoed door het enthousiasme en de genoegdoening dat we dit lied eindelijk weer eens gezamenlijk konden zingen.

Hierna werd een aantal leden die 25 of 50 jaar tot de partij behoorden, gedecoreerd met een herdenkingsspeld in brons, respectievelijk goud. Ook in dit verband was het goed te zien dat mensen een zodanige periode geïnspireerd kunnen zijn door de beginselen en het streven van de Partij van de Arbeid.

Een hoogtepunt werd ook gevormd door de lezing van partijgenoot en cineast Eddy Terstall. In zijn visie geniet de PvdA een aanzienlijk groeipotentieel op de linkerflank van het maatschappelijke centrum, mits we vasthouden aan de belangrijkste thema’s waar een aanzienlijk deel van het electoraal aan hecht: woonruimte, zorg, milieu en onderwijs. Eddy betoogde dat de PvdA behoorlijk wat sympathie geniet in sectoren die in recente verkiezingen op andere partijen hebben gestemd, maar waarvan velen deze keuze nu betreuren. We zullen weliswaar hard moeten werken om dit electoraat terug te winnen, maar hij acht het mogelijk om aansprekende successen te boeken en zo een deel van de maatschappelijke en politieke polarisatie om te buigen.

Onze fractievoorzitter Max de Groot (die speciaal was teruggekomen van zijn vakantie) gaf een kort overzicht van de stand van zaken rond de vorming van een nieuw college in Gouda. De formele onderhandelingen zijn op 9 mei begonnen.

Na deze voordracht, en de discussie die daaruit voortkwam, werd nog een glas gedronken op de 1 mei, en de hoop uitgesproken dat een dergelijke bijeenkomst ook de komende jaren mogelijk zal zijn.