Standpunt PvdA Gouda m.b.t. openingstijden Goudse ondernemers

11 maart 2022

De S.B.G. heeft recent een enquête afgenomen onder de Goudse binnenstadsondernemers over de koopzondagen. Daaruit kwam duidelijk naar voren dat heel veel ondernemers zelf willen bepalen of zij wel of niet op zondag hun zaak openen. De Goudse PvdA is van mening dat ondernemers dit zelf moeten bepalen. In ons verkiezingsprogramma schrijven wij: Ondernemers verdienen meer vrijheid in het ondernemen en in hun openingstijden.

Meer over de enquete staat onder andere op degouda.nl.