Standpunt PvdA aangaande onderzoek of enquête Turfmarktkerk

4 november 2021

Het rapport van de raadscommissie waarin de mogelijkheden omtrent een onderzoek en enquête werden geschetst, is in onze ogen een uitstekend rapport. Het heeft ons veel informatie gegeven over de verschillende opties en wat er allemaal vereist is. Zeer waardevol omdat zware enquête instrument zelden wordt ingezet in gemeenten. Dit vraagt om een zuivere afweging.

De PvdA staat open voor een onderzoek of enquête maar is wel van mening dat beide opties in verband met zorgvuldigheid en om tijdsdrang te voorkomen pas na de verkiezingen gestart kunnen worden. Zorgvuldige fact finding dient voorop te staan. Ook een wisseling van commissie leden door de verkiezingen vinden wij ongewenst.

De PvdA laat de beslissing daarover daarom over aan de nieuwe raad. Dit betekent in onze ogen niet dat van uitstel afstel komt.

Het onderwerp staat na de verkiezingen gewoon op de agenda van de nieuwe raad om zich over dit onderwerp uit te spreken.

De PvdA is van begin af aan van mening geweest dat een raadsonderzoek niet voor de verkiezingen kon worden afgerond. Een voorstel van onze kant tijdens het Turfmarktdebat op 27 okt om wel met een vooronderzoek te beginnen om concept vragen op te stellen (om die aan de nieuwe raad mee te geven) vond helaas geen steun in de raad. Wij waren ook bereid om zitting te nemen in een vooronderzoekscommissie om concept vragen voor te bereiden voor  de verkiezingen.

Daarom heeft de PvdA om duidelijkheid te scheppen bij het voorstel raadsonderzoek een amendement ingediend om het onderzoek na de verkiezingen te starten. Ten aanzien van de enquête die qua tijdsduur op 9 maanden werd geschat door de commissie hebben wij een vergelijkbaar amendement ingediend en dit gewijzigde voorstel op de raadsenquête is aangenomen. Dus dit wordt te zijner tijd vervolgd.