PvdA ontvangt signalen van een oplopend lerarentekort door COVID-19 en stelt vragen aan B&W

31 januari 2022

In het Kontakt verscheen 25 januari een artikel over het aantal positieve coronatesten ook de gevolgen waren de gevolgen zichtbaar. Denk ook eens aan kinderen die in de klas ziek worden en een hele klas naar huis gestuurd wordt. Lees het artikel hier: https://www.goudsepost.nl/nieuws/algemeen/300775/corona-lijkt-af-te-zwakken-maar-veel-schoolklassen-blijven-leeg Ook zien we dat docenten ziek worden en uit de signalen die wij hebben ontvangen worden kinderen naar huis gestuurd.

De PvdA Gouda heeft signalen ontvangen over de tekorten. Namens de PvdA Gouda heeft raadslid Sophie Heesen politieke vragen gesteld met betrekking tot het lerarentekort door COVID-19 en de langdurige tekorten in het onderwijs. Basisscholen hadden al moeite met het vinden van invallers voor zieke leerkrachten, maar door het geld dat alle scholen krijgen om corona-achterstanden in te lopen, is het dit jaar nog lastiger. Veel van de leraren die normaal gesproken bij verschillende scholen als invaller werkten, zitten nu met het extra geld vast op één school. Ook buiten het onderwijs zien we grote personeelstekorten, maar we werken hard om nieuwe leraren en schoolleiders aan te trekken en de huidige te behouden. Want alle leerlingen moeten goed onderwijs blijven krijgen. In Rotterdam wordt er ingezet op voordelen voor leraren, zoals de gratis Rotterdampas en de Rotterdamse lerarenbeurs. Daarnaast is extra geld beschikbaar via de besturen voor bijvoorbeeld begeleiding van starters en vermindering van de werkdruk. Rotterdam heeft een aantal actieve groepen leraren die met elkaar werken aan professionalisering en innovatie, zoals MeetUp010 en Rotterdam Meestert.

Daarom heeft de PvdA de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Is het college bekend met het door Corona veroorzaakte lerarentekort in Gouda? Zijn er cijfers bekend, en zo ja: kunt u deze cijfers delen?
  2. Kan het college op dit moment actie ondernemen en zo ja welke om het probleem van het door Corona veroorzaakte tekort aan docenten voor de klas aan te pakken? Is het college bekend met de maatregelen die de gemeente Rotterdam en Amsterdam genomen hebben om het lerarentekort tegen te gaan?
  3. Ziet het college mogelijkheden om in zijn algemeenheid een bijdrage te leveren aan het lerarentekort in het Gouds onderwijs los van Corona?

De PvdA maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en hoopt dat er op korte termijn naar een oplossing gewerkt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van studenten op bepaalde locaties.