PvdA Gouda vraagt aandacht voor kwetsbare groepen na aanscherping coronamaatregelen

26 januari 2021

Het kabinet heeft aangescherpte coronaregels aangekondigd. Het komt nu met een avondklok en strengere regels rondreizen, visite en quarantaine. De avondklok is recentelijk op zaterdag 23 januari ingegaan. Er is veel maatschappelijke discussie over nut en noodzaak voor deze maatregel, maar belangrijker vinden wij dat er aandacht moet zijn voor mensen in een (psychisch) kwetsbare positie. 

Achttien januari verscheen er een artikel in het AD over het aantal toegenomen zelfmoordpogingen door de coronacrisis onder kinderen (AD, 23 januari 2021 ‘Jeugdhulp ziet toename van suïcidaal gedrag’). De scholensluiting – ook de basisscholen blijven zeker tot 8 februari dicht – zorgt ervoor dat nóg meer jongeren in psychische nood (kunnen) komen. Daarnaast zien we dat mensen (van alle leeftijden) in een kwetsbare positie en of met geïndiceerde zorg juist nu extra aandacht verdienen.

De centrale politieke vraag van de PvdA Gouda is of het college bereid is om middels een verklaring van arts, het wijkteam of een therapeut ervoor te zorgen dat zij toch naar buiten kunnen (evt. onder begeleiding) gezien hun kwetsbare positie.

Sophie Heesen: “De aangescherpte maatregelen begrijpen wij. We zien wel dat de kwetsbare groep, zoals eenzame Gouwenaars en mensen in een kwetsbare positie hard geraakt worden. De PvdA Gouda wil graag weten of het college van B&W doormiddel van een verklaring van arts, wijkteam of therapeut een uitzonderingspositie kan maken voor de kwetsbaren in de stad Gouda. Uit cijfers blijkt dat er meer zelfmoordpogingen zijn onder kinderen. De jeugdhulp heeft aan de bel getrokken dat meer jongeren in psychische nood (kunnen) komen. Een zorgwekkende ontwikkeling.”