12 januari 2017

PvdA in Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard gaat meer samenwerken

Met het plaatsen van hun handtekeningen hebben de voorzitters van de PvdA-afdelingen Bodegraven-ReeuwijkGouda en Krimpenerwaard de al bestaande samenwerking geformaliseerd. De drie afdelingen spreken in een intentieverklaring uit meer samen te werken, kennis te delen en gezamenlijke activiteiten te organiseren.

Concreet staat in de intentieverklaring dat de afdelingen standpunten uitwisselen die voor de andere afdelingen of de hele regio interessant of relevant zijn, dat kennis op dossierniveau wordt uitgewisseld tussen besturen, fracties en wethouders , dat er gezamenlijke ledenbijeenkomsten worden georganiseerd waarbij de ontmoetingsfunctie centraal staat en dat zij gezamenlijke bijeenkomsten en verkiezingscampagnes gaan houden. In de verklaring staat ook, dat de samenwerking níet is gericht op een fusie of het overnemen van elkaars taken.

Andere PvdA-afdelingen in de regio zijn van harte welkom zich bij dit nieuwe ‘beraad’ aan te sluiten.

De intentieverklaring werd getekend in café ‘Vrijheid’ achter het Verzetsmuseum in Gouda. Daar hield de PvdA haar jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst.

De drie afdelingsvoorzitters Gerrit Schinkel (Gouda), Leo Mudde (Krimpenerwaard) en Jan Bouwens (Bodegraven-Reeuwijk) zetten hun handtekening onder de intentieverklaring.