Motie Waterstof en Amandementen Verkeersveiligheid en Minicontainers

16 november 2019

Afgelopen week was een drukke vergaderweek voor de Goudse Gemeenteraad. In twee dagen is de begroting voor 2020 besproken en woensdag is onze nieuwe burgemeester Pieter Verhoeve officieel geïnstalleerd. Tijdens de vergaderingen heeft de PvdA, samen met de VVD, een motie ingediend over waterstof, deze is vrijwel unaniem aangenomen. Tevens hebben we met het CDA een amendement rondom verkeersveiligheid ingediend, deze is unaniem aangenomen. Ook hebben we samen met ChristenUnie een amendement rondom minicontainers ingediend, deze is met brede steun aangenomen. Hieronder hebben we ze kort beschreven en de links naar beide teksten opgenomen.

Waterstof
De motie van PvdA en VVD op initiatief van de PvdA werd deze week vrijwel unaniem aangenomen. De motie roept het college op om te onderzoeken of er een waterstof tankstation op een nader te bepalen (industrie) terrein van Gouda gevestigd zou kunnen worden en vraagt tevens om te onderzoeken of het gemeentelijke wagenpark geheel of gedeeltelijk op waterstof zou kunnen gaan rijden. Wethouder Niezen zegde toe ermee aan de slag te gaan.
Klik hier om de motie te openen.

Amendement Verkeersveiligheid
Deze week werd het amendement van PvdA en CDA aangaande onveilige verkeersknelpunten unaniem aangenomen. Dit amendement was nodig om de motie van CDA en PvdA die vorige week werd aangenomen te kunnen uitvoeren. Het amendement zorgt ervoor dat het begrotingstechnisch mogelijk wordt verkeersknelpunten snel aan te pakken en niet te hoeven wachten op het in de loop van 2020 vast te stellen verkeerscirculatieplan. We verwachten in de raad voor de Kerstvakantie van wethouder Niezen een lijst van onveilige punten en de daarbij behorende kosten.
Klik hier om het amendement te openen.

Amendement minicontainers PvdA CU
Op initiatief van de PvdA, en in samenwerking met de ChristenUnie, werd deze week een amendement met brede steun aangenomen om te voorkomen dat restafval containers en gft containers in de toekomst minder zouden worden opgehaald. Wij beschouwen dit als een verminderen van de service aan onze burgers. Een onderzoek naar het eventueel met een lagere frequentie ophalen van de papier containers vinden wij wel acceptabel.
Klik hier om het amendement te openen.