Motie “Partner brief bij overlijden en onderzoek mogelijkheden nabestaandenloket” aangenomen door Goudse gemeenteraad

Door Joost van Lier op 13 november 2020

Woensdagavond 11 november is de door de PvdA ingediende motie “Partner brief bij overlijden en onderzoek mogelijkheden nabestaandenloket” met een grote meerderheid in de Goudse raad aangenomen. Raadslid Max deGroot: “Ik ben blij dat wij dit voor de oudere inwoners van onze stad hebben kunnen bereiken.”. De fracties van Gouda50+, CU en SP tekenden deze motie mee. Lees de motie hier.

Daarnaast was er op vrijdag 13 november meer aandacht voor deze problematiek. In het AD is er een artikel aan gewijd. In dit artikel gaaat Max verde rin op de problematiek en wat hij beoogt met deze motie. Lees het artikel hier.

Update 18 december 2020: ook het VNG magazine besteed aandacht aan de door Max ingediende motie. Klik hier om het artikel van de VNG te openen.

Joost van Lier

Joost van Lier

Geboren in Den Helder op 10 augustus 1986, en sinds mei 2017 woonachtig in Gouda (Westergouwe). De komende jaren ligt mijn focus op de rol van arbeid in een tijd waarin digitalisering en automatisering een grote rol spelen. Steeds meer werk wordt overgenomen door digitale middelen zoals de computer. Dit heeft impact op de hoeveelheid

Meer over Joost van Lier