Liggeld logica

27 oktober 2021

De fractie van de PvdA heeft aan het college gevraagd waarom er geen onderscheid gemaakt wordt in de liggelden voor ligplaatsen met voorzieningen (elektra) en ligplaatsen zonder voorzieningen. Dit naar aanleiding van een ingekomen brief van bezoekers die met hun boot voor anker gingen in Gouda en zich in onze ogen terecht afvroegen waarom er geen onderscheid in tarieven gemaakt wordt.

De vragen en de antwoorden op deze vragen zijn in dit document opgenomen.