26 juli 2017

KANDIDAAT RAADSLEDEN GEZOCHT!!!!!!!!!!!

Zoals bekend worden er volgend jaar maart weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De Partij van de Arbeid doet in Gouda uiteraard mee. 

We zijn op zoek naar kandidaten. Hebt u interesse om op de kandidatenlijst te komen dan kunt u zich nu aanmelden. In Gouds Rood van juni kunt u er meer over lezen.
Daar staan o.a. ook de profielen en de procedures in.
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 18 september 2017.
 
Aanmelding schriftelijk (kan ook via email) en gemotiveerd bij het afdelingsbestuur: Weerestein 28 2804 GH Gouda of via e-mail gj.schinkel@planet.nl
Gerrit Schinkel
voorzitter PvdA afdeling Gouda