Inbreng begrotingsbehandeling 11 november 2020

Door Mohamed Mohandis op 12 november 2020

We hebben de maatschappelijke verplichting om de impact van corona op alle Gouwenaars te minimaliseren. In de ogen van de PvdA ligt er nu een begroting die deze impact minimaliseert en daarmee organisaties en verenigingen te hulp schiet. Juist aan de vooravond van komende periode van onzekerheid is het enige antwoord: werken aan bestaanszekerheid. Juist nu gelden onze sociaaldemocratische uitganspunten het zwaarst! Dit zullen we uiteenzetten in een aantal onderwerpen.

Inkomenszekerheid voor alle Gouwenaars
We zullen als Goudse maatschappij alles op alles moeten zetten om iedereen, jong en oud, perspectief te blijven bieden. In de voorliggende begroting maken we dat mogelijk. Als het tegenzit moeten mensen kunnen rekenen op extra ondersteuning via ons armoedebeleid zodat ze mee kunnen blijven doen. De directe gevolgen van de corona-crisis worden door steunpakketten opgevangen. Wij horen graag van het college hoe dit doorwerkt in het beleid als deze steunpakketten worden afgebouwd? Wij willen dat het college nu al anticipeert op de stijgende vraag voor armoede en schuldhulp.

Blijven bouwen, zodat iedereen kan rekenen op een betaalbaar dak boven het hoofd
We zien de resultaten van het college op het gebied van woningbouw en in het bijzonder de sociale woningbouw. Wij rekenen erop dat het college de ambitie ‘bouwen voor elke portemonnee’ doorzet. Het bouwen van deze woningen levert niet alleen woongeluk op, maar bouwen genereert ook meer inkomsten voor de stad. Wij vragen het college ook naar die rekensom te kijken. De woningmarkt heeft vooralsnog geen last van de corona-crisis gezien de enorme vraag. Betaalbaar en duurzaam bouwen voor onze Gouwenaars blijft een pijler waar we zien dat dit college stappen zet en blijft zetten.

Voorkomen dat de effecten van de corona-crisis langdurig doorwerkt op toekomstige generaties
Ondanks corona moeten we op zoek gaan naar initiatieven in de stad die raken aan meer maatschappelijke doelen. Als voorbeeld nemen we het initiatief van Team Bunker. Redouane en zijn vrijwilligers verzorgen laagdrempelige sportlessen in Korte Akkeren aan jongeren. Zij hebben als doel om iedereen erbij te houden, ondanks problemen zoals jeugdwerkloosheid, armoede, onderwijs, veiligheid en sport. Zonder eigen middelen bieden zij tientallen jongeren perspectief. Inmiddels is Team Bunker uitgegroeid tot meer dan 100 jongeren. Bewonersorganisaties, politie, jongerenwerk, buurtvaders en ondernemers uit de wijk zien dat dit initiatief bijdraagt aan een leefbare buurt.

En zo zijn er meer mooie initiatieven in onze stad die met weinig middelen enorme impact genereren. Dit zijn de doeners met mooie resultaten. We kunnen ze niet vragen om een sluitende business-case, hun resultaat is niet in geld uit te drukken. Als we dit soort initiatieven de ruimte geven kunnen we meer van onze doelstellingen behalen verspreid over diverse hoofdstukken in de voorliggende begroting.

Ik ben blij dat het college het initiatief van team Bunker een eenmalige boost heeft gegeven via de sportimpuls. Wij roepen het college op dit samen met de initiatiefnemers van Team Bunker verder te brengen. Daarnaast vragen we ons als PvdA Gouda af hoe het college kijkt naar vergelijkbare initiatieven waarvan het mes aan meer kanten snijdt.

Vuurwerkverbod
Het kabinet werkt voor komend oud en nieuw aan een vuurwerkverbod, voornamelijk met als doel de zorg te ontlasten. Als PvdA Gouda vragen wij ons af wat het plan van het college van B&W is voor de handhaving van dit verbod voor komend oud en nieuw? Daarbij vragen we ons af of het college open staat voor initiatieven uit de stad om oud en nieuw moment met het extra luiden van klokken of op een andere manier mogelijk te maken?

Waardering
Wij spreken onze waardering uit voor alle inzet van medewerkers die elke dag vooraan staan om de coronacrisis te bestrijden. BOA’s die alle maatregelen moeten handhaven en waarvan we constateren dat dit nogal eens gepaard gaat met weerstand. Alle GGD-medewerkers die overuren draaien om het bron- en contactonderzoek te blijven monitoren. En iedereen die elke dag voorop staat om perspectief te bieden in een voor veel Gouwenaars ontregelde samenleving.

Tot slot
Covid-19 kunnen we over een jaar achter ons hebben liggen. De prijs die we betalen voor een generatie met ongelijke kansen, is niet uit te rekenen. Daarom is het belangrijk dat we onze voorzieningen koesteren. Gouwenaars moeten ook na corona kunnen rekenen op een stad met een bibliotheek, een theater en wijk- & sportvoorzieningen. Het verzachten van de enorme impact moeten we nu en in de toekomst meebegroten, maar hebben we als burgers ook zelf in de hand.

N.B. bovenstaande tekst is enigszins aangepast om als tekst hier op de website te plaatsen. 

Mohamed Mohandis

Mohamed Mohandis

Na jarenlange (11 jaar) inzet als raadslid in Gouda wil ik me blijven inzetten voor de Goudse PvdA. Deze keer als algemeen bestuurslid voor de Goudse PvdA. Er is genoeg te doen om de PvdA in Gouda smoel te blijven geven. Op deze manier blijf ik de PvdA Gouda steunen. Ik werk als strategisch adviseur

Meer over Mohamed Mohandis