In memoriam Wim Kok (1938 – 2018)

Door Patrick Verhoeven op 20 oktober 2018

Beste partijgenoten en overige lezers,

 

Met droefenis richt ik aan u dit persoonlijk woord naar aanleiding van het overlijden van Wim Kok.

 

Wim Kok, onze Wim Kok, is niet meer. De alom gerespecteerde voormalige leider van onze partij is afgelopen zaterdag overleden.

De twee decennia vóór Wim Kok, heb ik bewust meegemaakt. In politieke zin kenmerkten zij zich door gepolariseerde verhoudingen tussen de gematigde partijen. Ik was daar toen al niet van gecharmeerd en toen Wim Kok met een ander geluid kwam, waar moed voor nodig was in die tijd, vond ik dat een verademing. Het was een verandering die Nederland nodig had.

Zijn andere houding brak uiteindelijk de machtspositie van het CDA doordat het de paarse kabinetten mogelijk maakte. Zeker zijn eerste kabinet vond ik zeer succesvol zowel economisch als qua immateriële beslissingen zo kwam er een doorbraak omtrent euthanasie en de winkelsluitingswet, belangrijke zaken waar we nog steeds van profiteren.

Wim Kok was een groot man omdat hij bescheiden bleef over zijn successen en niet weg liep voor zijn mislukkingen, zo trad hij af na de tragedie in Srebrenica. Ik had hier groot respect voor.

 

Ik kan dan ook wel zeggen dat ik vóór Wim Kok een zwevende kiezer was maar sinds Wim Kok ben ik dat niet meer. Hij gaf mij een politiek thuis.

 

Momenteel maakt de sociaaldemocratie in heel Europa een moeilijke tijd door. Dat heeft met allerlei oorzaken te maken die in de tijd van Wim Kok wat minder golden. We zullen het hierover binnenkort met elkaar gaan hebben. Maar desalniettemin ben ik ervan overtuigd dat een man met de grootte en statuur van Wim Kok het ook in de huidige tijd nog goed zou hebben gedaan. Hij straalde rust, controle en fairnessuit en dat is waar de grote groep verontruste en onzekere kiezers behoefte aan heeft.

 

Wim Kok, de grote sociaaldemocraat, zal door velen, ook buiten onze partij, gemist worden.

 

Wij wensen zijn familie en kennissen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd!

 

Wim bedankt voor alles, je was een groot mens !

 

Patrick Verhoeven

Afdelingsvoorzitter Pvda Gouda

 

Foto bron: ANP