22 augustus 2017

HERHAALDE OPROEP!!!!!

Zoals bekend worden er volgend jaar maart weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De Partij van de Arbeid doet uiteraard mee. 

Ik maak u er nogmaals op attent dat de afdeling Gouda op zoek is naar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hebt u interesse om op de kandidatenlijst te komen, meldt u aan!
In Gouds Rood van juni kunt u er meer over lezen. Daar staan o.a. ook de profielen en de procedures in.
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 18 september 2017.
 
Aanmelding schriftelijk (kan ook via email) en gemotiveerd bij het afdelingsbestuur: Weerestein 28 2804 GH Gouda of via e-mail gj.schinkel@planet.nl