Geweld tegen vrouwen een enorm probleem

29 november 2021

In het kader van Orange the World vond  een rondetafelgesprek bij RTV Gouwestad plaats met als thema “Preventie  van geweld tegen vrouwen in Gouda”.  Bij dit gesprek was de PvdA ook aanwezig en kreeg de gelegenheid om een aantal vragen ter stellen aan de deelnemers aan het rondetafelgesprek (politie, officier van justitie, straatadvocaat en een ervaringsdeskundige). De uitzending is te bekijken via: https://fb.watch/9DnueKbRLy/

De drempel voor vrouwen om het meldpunt Huiselijk geweld te bellen is hoog. Echter als een vrouw dan toch deze moeilijke stap zet en het meldpunt belt, blijkt in de praktijk naar aanleiding van informatie die ons bereikte, dat er een wachtlijst is van 6-8 maanden voor er überhaupt een eerste gesprek kan plaatsvinden. Landelijk gaat het om 45% van alle vrouwen die te maken heeft of heeft gehad met vormen van huiselijk geweld! In Gouda praten wij dus over ruim 16.000 vrouwen die te maken hebben of gehad hebben met huiselijk geweld.

De PvdA heeft in dit kader artikel 39 vragen gesteld aangaande vrouwen en huiselijk geweld en wat er gedaan kan worden om het probleem aan te pakken in Gouda: Vrouwen en huiselijk geweld Gouda – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)