Geheim onderzoek naar Islamitische organisaties

28 oktober 2021

Uit onderzoek van NRC Handelsblad blijkt dat verschillende gemeenten in het land opdracht hebben gegeven aan het onderzoeksbureau Nuance door Training en Advies (TNA) om heimelijk onderzoek te verrichten naar de Islamitische gemeenschap. De onderzoekers van TNA zouden zonder toestemming verschillende Moskeeën hebben bezocht om gevoelige informatie te verzamelen over bestuurders, imams en docenten. Volgens deze publicatie is dit niet gegaan volgens de geldende regels.

Deze publicatie heeft landelijk voor veel onrust en verontwaardiging gezorgd binnen de islamitische gemeenschap. Ook uit onze eigen rondgang binnen de Islamitische gemeenschap in Gouda blijkt dat er zorgen zijn over deze ontwikkeling.

Wij zien in de berichtgeving dat Gouda gelukkig niet wordt genoemd als een van de gemeenten waar deze geheime aanpak heeft plaatsgevonden. Gezien het goede contact dat dit college heeft met de Islamitische gemeenschap kunnen wij ons niet voorstellen dat er geen contact is geweest hierover.

Als PvdA vinden we het belangrijk dat de gemeente investeert in betrokkenheid van de gemeenschap en het bouwen van een sterk lokaal sleutelfiguren-netwerk waarmee ook de signaal-functie over en weer kan worden versterkt.

Naar aanleiding van de publicatie van NRC Handelsblad d.d. 15 -10-2021 en de vragen de dit oproept dienen wij de volgende artikel-39 vragen in.

  1. Wist het college al voor publicatie in NRC van deze onderzoeken?
  2. Is Gouda in het verleden door NTA benaderd?  Als dit zo is heeft de gemeente daarop negatief gereageerd. Waarom?
  3. Heeft het college ooit van collega bestuurders uit genoemde gemeenten informatie ontvangen over deze onderzoeken?
  4. Is het college het met ons eens dat het heel belangrijk is om te blijven investeren in sterke sociale infrastructuur van sleutelfiguren en het hebben van een stevig sociaal netwerk in de Goudse wijken, zodat uw college en de gemeente Gouda kan rekenen op een actieve gemeenschap? Zo ja, hoe krijgt dit nu vorm en hoe wordt dit verder ontwikkeld?
  5. Op welke wijze is de gemeente Gouda bezig de vertrouwensband met de Goudse Moskeeën te versterken, zodat ook er ook sprake is van uitwisseling van kennis en ervaringen? Graag een toelichting.
  6. Zoals in de inleiding is weergegeven kunnen wij ons voorstellen dat uw college  (gezien het periodiek overleg dat u heeft) contact heeft gehad met de Islamitische gemeenschap n.a.v. deze publicatie en dat dit eventuele contact zeker gewaardeerd zou worden? Graag een toelichting.