Door op 24 december 2016

Feestdagen, felicitatie en ALV

Namens het afdelingsbestuur wens ik je heel fijne feestdagen, een mooie jaarwisseling en een politiek uitstekend maar vooral een gezond 2017.

Ik maak van deze gelegenheid ook graag gebruik om twee van onze leden te feliciteren met hun plaatsen op de voorlopige kandidatenlijst voor de 2e Kamer. Mohammed Mohandis op plaats 21 en Anita Engbers op plaats 60.

Op zaterdag 7 januari 2017 hoop ik je welkom te kunnen heten op onze Nieuwjaarsreceptie met de onvolprezen PvdA quiz. Aanvang 16.00 uur in het Verzetsmuseum.

En tot slot is er op maandag 16 januari 2017 een extra ALV om het definitieve draaiboek voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vast te stellen.