27 september 2017

Concept verkiezingsprogramma

Partijgenoot,
Tijdens de ALV van afgelopen maandagavond is er levendig gediscussieerd over de uitkomsten van de werkgroepen voor het verkiezingsprogramma.
Er is die avond o.a. ook besloten de leden nogmaals de gelegenheid te geven op dit 1e concept te reageren.
Graag kort en bondig mailen welk onderwerp u mist en/of welke onderwerpen moeten worden geschrapt.
Als u hierop wilt reageren, doe dat dan s.v.p. tot uiterlijk 2 oktober a.s. Daarna gaan de coördinatoren van de werkgroepen aan de slag om een (echt en zo concreet mogelijk) concept te maken dat op de ALV van 13 november wordt besproken. Van leden van wie het emailadres bekend is hebben het concept programma in hun bezit. U kunt het conceptprogramma ook bij mij opvragen.
Groeten,
Gerrit Schinkel
voorzitter PvdA afdeling Gouda