7 juli 2016

Afscheidswoord wethouder Rogier Tetteroo na het aftreden als wethouder van Gouda

Voorzitter,
Ik sta hier met een zwaar gemoed. Ik ben in deze raad met 34 stemmen benoemd; vanwege de afwezigheid destijds van een lid betekent dat met unanimiteit. Ik ben nu in deze raad met 18 stemmen ontslagen. Dat ik het niet eens ben met het ontslag laat zich raden.
Maar het is politiek. En de politiek heeft gelijk. Het ontslag treedt met onmiddellijk effect in, zo zegt de Gemeentewet. Als staatsrecht jurist heb ik dat slechts te respecteren.

Voorzitter,
Ik constateer dat politiek Gouda maximaal is gepolariseerd. De motie van vandaag heeft dat enerzijds onderstreept maar ook nog eens versterkt. Dat doet pijn. Temeer er wel toegewerkt moet worden naar een stabiel stadsbestuur. Ik moet dan kennelijk als politiek leider van mijn partij na dit ontslag in een nieuw open proces deelnemen. Dat lijkt welhaast onmogelijk.

Voorzitter, wat daar verder op dit moment van zij, ik zie terug op een ongelooflijk mooie tijd als PvdA wethouder in het college van deze prachtstad. Ik bedank de burgemeester, mijn collega wethouders voor de mooie momenten en goede inhoudelijke samenwerking en ook zeker de kameraadschap. Ik bedank de raadsleden voor de goede debatten, kritische vragen en steun in veel dossiers. Ik bedank de griffier en de medewerkers van de griffie. Ik bedank de leden van de directie en mijn goede ambtenaren met wie ik zeer fijn heb samengewerkt en die werkelijk altijd overal voor klaar stonden. Een speciaal woord van dank voor mijn secretaresses en aan Bas die in een buitengewoon hectische tijd werkelijk alles heeft gegeven.

Tot slot voorzitter een groot woord van dank aan zowel mijn partij, die mij het vertrouwen gaf deze functie te vervullen, mijn kiezers aan wie ik een mandaat ontleen, de fractie en de fractievoorzitter en last but not least de ondernemers, organisaties en inwoners van Gouda voor wie ik me iedere dag weer heb ingezet voor een sterker en socialer Gouda!

Ik wens Gouda het allerbeste toe. Per aspera ad astra.

Dank u wel.

Met vriendelijke groet,

Rogier Tetteroo
Wethouder Gouda