Door op 28 september 2016

Aan de bak voor uitstroom maatschappelijke opvang

Deze week schreef ik op mijn website over de stokkende uitstroom vanuit maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Met uitstroom wordt bedoeld dat mensen die zitten te wachten totdat zij weer in een gewoon huis in een gewone wijk kunnen gaan wonen. Dat lukt volgens verschillende rapporten te weinig omdat er te weinig sociale woningen zijn of niet geschikte voorzieningen in de buurt.

Lees hier mijn volledige artikel: Aandacht voor uitstroom Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang