24 april 2017

1 mei

Maandag 1 mei 2017 viert de afdeling Gouda van de PvdA weer de Dag van de Arbeid. De bijeenkomst is zoals vanouds in het Verzetsmuseum Gouda, Turfmarkt 30. We hebben voor die avond een spreker uitgenodigd, Wimar Bolhuis, o.a. persoonlijk assistent van staatsecretaris Jetta Klijnsma en raadslid voor de PvdA in Den Haag. 

Wimar houdt een lezing met als titel ‘De PvdA van de toekomst. Moderniseer het sociaal-democratisch gedachtegoed op basis van de klassieke Dag van de Arbeid”.
De bijeenkomst in het Verzetsmuseum begint om 20.00 uur. Tot 1 mei.
PS: op 1 mei brengen we aan onze ‘senior’ leden weer rozen. Het afdelingsbestuur zoekt nog leden die overdag tijd hebben om mee te helpen deze rozen te bezorgen.
Kunt u meehelpen, laat mij dat s.v.p. weten: gj.schinkel@planet.nl