22 april 2014, om 22:00, Huis vd Stad, Kamer 2.03 | Huis vd Stad, Kamer 2.03

Eerste fractievergadering nieuwe raadsperiode

Dinsdag 22 april 2014 is de eerste fractievergadering van de nieuwe raadsperiode.