Door Redactie op 1 oktober 2018, van 20:00 tot 22:00, Verzetsmuseum | Verzetsmuseum

ALV – oktober 2018

 

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Laatste stand van zaken college en raad (Rogier Tetteroo en Mohamed Mohandis)
  4. Provinciale Staten (Bünyamin Erdogan)
  5. Laatste stand van zaken bestuur (Patrick Verhoeven)
  6. Rondvraag
  7. Borrel