PvdA Gouda vraagt aandacht voor diefstallen in Westergouwe en laadpaalkleven

8 april 2022

De afgelopen week heeft de PvdA Gouda twee onderwerpen aangekaart bij het college van Burgemeesters & Wethouders: diefstallen in Westergouwe en laadpaalkleven

Diefstallen in Westergouwe
Als eerste hebben we aandacht gevraagd voor de situatie in Westergouwe waar ons ter ore is gekomen dat er de afgelopen weken meerdere auto’s fietsen en motoren zijn ontvreemd. We hebben hierover technische vragen aan het college gesteld waarbij we het college vragen of zij kennis hebben van de stijging in inbraken en diefstallen, of de wijkagent op de hoogte is en welke stappen de gemeente gaat zetten om de onrustbarende stijging een halt toe te roepen. Wij hopen dat het college spoedig antwoord op onze technische vragen zal geven. Wij vragen aan het college of er (tijdelijk) camera’s geplaatst kunnen worden als mogelijke oplossing en als dit niet mogelijk zou zijn welke oplossingen het college dan wil inzetten.

Laadpaalkleven
Daarnaast hebben we in het AD aandacht gevraagd voor het laadpaalkleven. Het lijkt dat de laadpalen alleen door de dure auto’s gebruikt worden, echter wij constateren dat de markt voor elektrische auto’s steeds meer ‘goedkopere’ modellen bevat die voor meer mensen bereikbaar zijn. Daarnaast neemt ook het aantal tweedehands elektrische auto’s sterk toe.

Mede door de subsidies op nieuwe en gebruikte elektrische auto’s worden de elektrische voertuigen steeds betaalbaarder voor een groot publiek.  Er verschijnen daarom steeds meer elektrische auto’s in het straatbeeld (afgelopen drie maanden waren vier op de tien nieuw verkochte auto’s hybride en was een op de zes verkochte auto’s volledig elektrisch).

Om het laden van deze auto’s te faciliteren moeten er binnen de gemeente ook voldoende faciliteiten zijn om deze auto’s op te laden. Maar we constateren ook dat sommige buurtbewoners de gewoonte hebben ontwikkeld lang nadat de auto is opgeladen te blijven staan. Regelmatig gaat het dan over langer dan een dag de auto aan een laadpaal laten staan.

Daarom roepen we de gemeente Gouda op actief te monitoren in welke wijken de bezetting van de laadpalen dusdanig hoog is dat het plaatsen van extra laadpalen proactief moet worden opgepakt.

Ook roepen wij de gemeente op te onderzoeken of het mogelijk is een extra tarief in rekening te brengen als een auto na te zijn opgeladen daarna nog veel te lang de betreffende laadpaal blokkeert. Tesla kent al een dergelijke systeem maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Oostenrijk wordt vanaf begin april een zogenaamd blokkeer tarief van €0,10 per minuut in rekening gebracht als men langer dan 180 minuten aan het laden is bij een regulier laadpunt met een maximum van €18,00. Wij pleiten voor een dergelijk (maar wel qua kosten en tijden) aangepast systeem.

Tot slot roepen wij buurtbewoners op rekening met elkaar te houden en elektrische auto’s niet onnodig veel te lang aan de laadpaal te plaatsen.

De Pvda Gouda heeft over het laadpaalkleven politieke vragen (art. 39) gesteld aan het college. Zie hiervoor de vragen in het Raads Informatie Systeem: Laadpaal kleven Gouda – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl).

Over dit onderwerp is afgelopen week een artikel in het AD geplaatst, zie hiervoor dit artikel: Bewoners zijn laadpaalklevers zat: auto bij de laadpaal laten staan, terwijl je accu allang vol is | Auto | AD.nl

(c) De gebruikte foto is afkomstig uit de planviewer en is een impressie van Westergouwe

Waar ben je naar op zoek?