PvdA Gouda stelt vragen over mishandeling van ouderen

20 juli 2022

Naar schatting worden er jaarlijks 200.000 ouderen van 65 jaar en ouder mishandeld. Voor Hollands Midden wordt dit aantal op ongeveer 6.000 geschat. Ook wordt eén op de 20 ouderen slachtoffer van financieel misbruik. Financieel misbruik is het ongepast gebruik maken van de bezittingen van een ander.

Cijfers van ouderenmishandeling en ontspoorde zorg van Veilig Thuis Hollands Midden zijn in het totale aantal adviezen en meldingen, respectievelijk 3,9 en 0,7 % (derde kwartaal van 2017). In heel 2016 was het aandeel adviezen en meldingen over ouderenmishandeling minder dan 2% van het totaal. Landelijk is het aantal meldingen ouderenmishandeling toegenomen van 855 in 2010 naar 1541 in 2014.

Deze toename zien we in onze regio niet terug. De Gezondheidsmonitor 2020 geeft ons onderstaand beeld van het percentage ouderen mishandeling in onze stad. Hierbij laten wij de financiële uitbuiting van ouderen zelfs nog buiten beschouwing!

In Gouda is ruim 18% van de inwoners ouder dan 65 jaar. Het gaat dan om ruim 12.500 inwoners. Gemiddeld hebben 750 inwoners van onze stad jaarlijks te maken met een van de bovenstaande genoemde vormen van mishandeling.

Om een beeld te krijgen van de situatie in Gouda, heeft de PvdA Gouda vragen gesteld aan het college van B&W. Deze vragen zijn hier te vinden.

Ook de Goudse Post heeft aandacht besteedt aan dit onderwerp (klik hier).