Hek of Heg: een speeltuin moet veilig zijn!

29 september 2022

Naar aanleiding van de antwoorden op onze vragen aan het college of het mogelijk zou zijn hekken te plaatsen bij de speeltuin aan de De Kortestraat was het antwoord dat dit niet mogelijk was. De antwoorden op onze vragen zijn hier te openen (let op! Opent in een nieuw tabblad).

Het standpunt van het college van B&W betreuren wij. Wij hopen dat middels het programma “Groen moet je doen” er wel een heg kan komen die de veiligheid van de speeltuin zal vergroten. Wij gaan ons daarvoor de komende periode inzetten.

Over dit onderwerp besteedde het AD/Groene Hart vandaag (29 september) aandacht. Het artikel uit het AD/Groene Hart hebben we hieronder overgenomen.