Energiearmoede in Gouda – Wat wij als PvdA Gouda eraan doen!

2 september 2022

Het kan u bijna niet ontgaan zijn. Historische inflatie zorgt voor stijgende grondstof-, voedsel-, en energieprijzen. Die laatste stijgen zo ongekend hard dat veel huishoudens op korte termijn in de problemen kunnen komen. Wij, als PvdA Gouda nemen dit zeer serieus en blijven dit dossier (of ook probleem) de komende tijd scherp volgen. Als eerste actie hierop hebben we samen met Het Goudse CDA vragen aan het college van B&W gesteld.

Naar aanleiding van technische vragen van CDA en PvdA Gouda heeft het college duidelijkheid verschaft over het bestrijden van energie armoede in Gouda? Het college geeft bij zijn beantwoording aan dat studenten en kamerhuurders  in aanmerking komen voor de energietoeslag. Bewoners in slecht geïsoleerde woningen van woningbouwcorporaties wordt advies gegeven hoe te besparen, maar er worden vanaf half september ook energie besparende producten verspreid via b.v. de voedselbank, buurthuizen, moskeeën en de partners die betrokken zijn bij het sociaal team. Ook is er een folder in meerdere talen ontwikkeld hoe inwoners met kleine maatregelen en gedrag tot € 750 aan energiekosten kunnen besparen. Verder komt er op korte termijn een Gouds isolatieprogramma waarin energiearmoede een zeer belangrijk onderwerp is.

Door vroegtijdig signaleren van schulden heeft de gemeente informatie over huishoudens waar achterstanden op de energienota zijn ontstaan. Hen wordt hulp aangeboden. Hiertoe is voorlopig voldoende capaciteit bij de gemeente aanwezig, ook als het aantal hulpvragen zou toenemen. Om de ontwikkelingen te monitoren is er ook regelmatig overleg met maatschappelijke organisaties (b.v. de voedselbank) en vrijwilligersorganisaties. die financieel kwetsbare inwoners ondersteunen.

Wij hebben deze reactie van B&W positief ontvangen. Onze fractievoorzitter, Max de Groot, voegt daaraan toe: De fractie van de PvdA Gouda is blij dat het college het maximale doet om onze inwoners te helpen in deze moeilijke tijden! Hopelijk volgt het kabinet ook het Goudse voorbeeld  met een maximale inzet op dit terrein! Wij blijven ons als fractie  inzetten om onze inwoners te helpen in deze moeilijke tijd.

Bijgevoegd de vragen en antwoorden van het college aan, klik hier.

Bijgevoegd de publicatie van de papieren versie van het AD hierover aan en de link naar de digitale versie: Mensen met weinig geld krijgen besparingstips om energie-armoede tegen te gaan | Gouda | AD.nl