Wethouder sociale zaken & wonen

Rogier Tetteroo

Rogier is wethouder Ruimtelijke Ordening, Wonen en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook armoedebeleid en schuldhulpverlening vallen onder zijn verantwoordelijkheid. Vanuit de sociaaldemocratische idealen van eerlijk delen en onderlinge solidariteit werkt hij dagelijks met zijn collega wethouders aan een nog beter Gouda.
Rogier heeft rechten gestudeerd in Utrecht. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.

Foto: Julia Veld