Algemeen bestuurslid

Johan Veld

Johan Veld

Over Johan Veld

[email protected]

Ik ben geboren in Winschoten op 11 april 1962 en woon sinds 1996 in Gouda in de Wervenbuurt (Plaswijck). Ik werk sinds 1996 als wetgevingsjurist/juridisch adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik ben op dit moment volledig werkzaam in het dagelijks bestuur van de medezeggenschap/ ondernemingsraad van zowel het ministerie van SZW als ook voor de gehele rijksoverheid (m.u.v. Politie/Defensie). Als lid van de Goudse adviesraad voor mensen met een beperking maak ik mij in Gouda sterk voor de belangen van mensen die een lichamelijke, geestelijke of verstandelijke beperking hebben. In Gouda is er veel dat burgers verdeelt zoals b.v. de grote verschillen in inkomen en welvaart, de vele nationali-teiten en de verschillende minderheden. Daarnaast is er ook een verschil in de wijken over het gevoel van (on-) veiligheid. Gouda moet toegankelijker worden voor al haar inwoners. Dat geldt zowel voor mensen met een beperking als voor hen die in aanmerking komen voor jeugdzorg, WMO-voorzieningen, bijstandsuit-keringen, schuldhulpverlening en (re-integratie naar) vast werk boven flexwerk. De dienstverlening naar de burger toe kan beter ingericht en beter gecommuni-ceerd worden met haar inwoners. Daarnaast moet de gemeente nog beter laten zien, dat ze er zijn voor de burger.