Raadslid

Jan-Kees Oppelaar

Commissies: Bestuur, Samenleving & Fysiek.
Jan-Kees Oppelaar

Over Jan-Kees Oppelaar

Biografie: In 1984 ben ik geboren in Utrecht. In 2020 ben ik samen met mijn vriendin naar Gouda verhuisd. Naar Korte Akkeren om precies te zijn. We zijn ons snel thuis gaan voelen en wonen hier met veel plezier. Gouda is een prachtige stad!  Na gewerkt te hebben in de politiek en in het onderwijs, werk ik nu als rijksambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De komende 4 jaar wil ik als gemeenteraadslid helpen om Gouda nog een stukje socialer en mooier te maken. Dat betekent: schone straten en buurten, die goed zijn onderhouden met voldoende groen. Waar je fijn en betaalbaar kunt wonen en waar kinderen graag buitenspelen.  Een stad waar we alles op alles zetten om armoede te bestrijden en waar we zorgen dat iedere Gouwenaar zicht heeft op een goed bestaan.
Daarnaast heeft onze stad veel te bieden als het gaat om sport en cultuur. Dat moeten we vasthouden en waar dat kan verder uitbreiden. Waarbij we zorgen dat álle Gouwenaren daarvan kunnen genieten. Hiervoor ga ik knokken in de gemeenteraad. Want iedereen in Gouda telt mee!

Onderwerpen: Stadsmarketing, recreatie en toerisme | Cultuur, erfgoed en monumenten | Cheese Experience | Doorontwikkeling Chocoladefabriek | Publieke gezondheid | Integratie, burgerschap en diversiteit | Vernieuwing sociaal domein (incl. bestuursopdracht) | Economie (vestigingsklimaat en grotere bedrijven) en werkgelegenheid | Sport | Klimaat (water, groen en bodemdaling | Duurzaamheid en energie | Klimaatadaptatie | Energietransitie |

Contact: [email protected]