Burgerraadslid

Remco Belonje

Commissies: Bestuur & Fysiek.
Remco Belonje

Over Remco Belonje

Biografie: Remco is een geboren en getogen Gouwenaar, wie na zijn studie aardwetenschappen in Utrecht weer terug verhuisd is naar zijn geboortestad. Hij werkt op dit moment bij het waterschap aan waterkwantiteit en waterveiligheid. Als gemeenteraadslid namens de PvdA wil hij zich graag inzetten voor gelijke kansen voor alle Gouwenaars, uit elke wijk, jong en oud. Ook wil hij zijn natuurwetenschappelijke kennis inzetten op dossiers zoals bodemdaling en duurzaamheid.

Onderwerpen: Vastgoed | Onderwijs | Woonwagens | BWT (bouw- en woningtoezicht) | Ruimtelijke ordening en strategisch grondbeleid | Wonen en wijkontwikkeling | Omgevingsbeleid | Versnelling Woningbouw | Spoorzone | Westergouwe | Financiën, belastingen en grondzaken | Personeel en bedrijfsvoering (incl. ICT) | Stedelijk beheer en mobiliteit | VCP | Zuidelijk stationsgebied | Klimaatadaptatie | Energietransitie | Algemeen bestuurlijke en juridische zaken | Communicatie | Publiekszaken | Openbare orde en veiligheid |

Contact: