Raadslid

Jan-Kees Oppelaar

Commissies: Bestuur, Samenleving & Fysiek.
Jan-Kees Oppelaar

Over Jan-Kees Oppelaar

Biografie: Jan-Kees is recent in Gouda komen wonen. Hij heeft lange tijd een werkverband bij de PvdA gehad als adviseur van de landelijke voorzitter van de PvdA. Hij is inhoudelijk gericht, analytisch en kan de sociaaldemocratie qua waarden en toepassing op een toegankelijke manier overbrengen. Hij heeft een groot netwerk binnen de PvdA. Daarbij achten wij hem in staat om snel in Gouda een sterk netwerk op te bouwen.

Onderwerpen: Stadsmarketing, recreatie en toerisme | Cultuur, erfgoed en monumenten | Cheese Experience | Doorontwikkeling Chocoladefabriek | Werk en inkomen (Participatiewet, armoedebeleid en schuldhulpverlening) | Economie (vestigingsklimaat en grotere bedrijven) en werkgelegenheid | Sport | SROI (social return on investment) | Klimaat (water, groen en bodemdaling) | Duurzaamheid en energie | Natuur, milieu en dierenwelzijn | Klimaatadaptatie | Energietransitie | Regionale samenwerking |

Contact: [email protected]